Likwidacja Spółki z o.o. – jak to zrobić

Likwidacja spółki z o.o. wiążę się z koniecznością dopełnienia określonych formalności. Proces składa się z następujących czynności:

1.      Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o likwidacji spółki. Od tej chwili spółka używa nazwy z dopiskiem „w likwidacji”.

2.      Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o powołaniu likwidatorów spółki. Likwidatorami mogą być członkowie zarządu, wspólnicy lub osoby spoza spółki.

3.      Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji. Likwidatorzy powinni sporządzić taki bilans w ciągu 15 dni od momentu powstania przyczyn ogłoszenia likwidacji.

4.      Złożenie PIERWSZEGO WNIOSKU do KRS. Wniosek powinien być złożony w terminie 7 dni od momentu podjęcia uchwały o likwidacji spółki. Koszt – 300zł.

5.      Złożenie wniosku o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie dotyczy otwarcia likwidacji spółki oraz wezwania wierzycieli do zgłaszania wierzytelności. Koszt 100zł.

6.      Podanie informacji do Urzędu Skarbowego

Następnie prowadzi się postępowanie likwidacyjne, którego celem jest zakończenie prowadzenia interesów firmy tj. ściągnięcie wierzytelności, spłata zobowiązań spółki, upłynnienie majątku spółki.

Po przeprowadzonym postępowaniu likwidacyjnym (min. 6 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli do zgłaszania wierzytelności) wykonuje się następujące czynności:

1.      Sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego i sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji oraz podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań i likwidacji spółki.

2.      Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki (dokument taki można również złożyć podczas zgłaszania otwarcia likwidacji spółki do KRS)

3.      Złożenie DRUGIEGO WNIOSKU do KRS – o wykreślenie spółki z rejestru. Koszt 300zł.

4.      Podanie informacji do Urzędu Skarbowego odnośnie wyrejestrowania płatnika składek za zatrudnionych pracowników.

Progress Holding zapewnia przedsiębiorcom wsparcie we wszystkich etapach procesu likwidacji spółki.

W przypadku zainteresowania – napisz do nas office@progressholding.pl. Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie.×

Zamówić rozmowę