Likwidacja Spółki z o.o. w Polsce

Firmę w Polsce możesz otworzyć online w 5 dni. Jednak sytuacja wygląda inaczej, jeśli chodzi o likwidację. W Polsce istnieje procedura likwidacyjna, która jest wymagana do zakończenia działalności spółki. Procedura ta jest dość pracochłonna, zajmuje dużo czasu i wiąże się z określonymi kosztami finansowymi – są to koszty zapłaty notarialne, sądowe i inne. Istnieje kilka sposobów „zakończenia działalności” firmy w Polsce.

 

Opcje zamknięcia firmy

Sprzedaż firmy w Polsce

To dość powszechny sposób na pozbycie się przez właściciela polskiego przedsiębiorstwa odpowiedzialności za jego utrzymanie i administrację. Ale żeby to zrobić, trzeba znaleźć chętnych na zakup firmy.

Z reguły poszukiwane są firmy, które mają już licencję na określony rodzaj działalności i są zarejestrowanymi podatnikami VAT. A także firmy, które utworzyły obrót środkami na koncie w trakcie swojej działalności lub które mają określoną historię kredytową.

Niemniej jednak atrybuty te nie są typowe dla większości nieaktywnych firm. W zasadzie takie firmy mają tylko niezapłacone rachunki i faktury za obsługę „wirtualnego biura”. Dlatego przedsiębiorcy częściej skłaniają się do zakładania nowej firmy niż reanimacji niepracującej firmy.

 

Zawieszenie firmy w Polsce

Polskie ustawodawstwo przewiduje możliwość czasowego zawieszenia działalności firmy. W tym celu konieczne jest przygotowanie pakietu dokumentów, w skład którego wchodzi decyzja zarządu spółki o zawieszeniu działalności, wniosek oraz kilka formularzy rejestracyjnych. Działalność może zostać zawieszona na okres do 2 lat. Informacja o zawieszeniu działalności jest wpisywana do rejestru państwowego. W czasie takiego zawieszenia firma nie może prowadzić działalności i nie składa raportów. Firma może również nie płacić za usługi księgowe. Ta opcja jest uznawana za najbardziej optymalną dla utrzymania nieaktywnej firmy w Polsce i nie wymaga znacznych kosztów jej realizacji.

Bardziej szczegółowo omówimy ten temat w osobnym artykule.

Likwidacja przedsiębiorstwa w Polsce / spółki – omówimy to szczegółowo poniżej

 

Opcja niepożądana, ale występująca – „Zostaw wszystko tak, jak jest”

Wielu właścicieli firm po prostu przestaje prowadzić ewidencję, składa raporty i płaci za biuro. Należy jednak zaznaczyć, że taka linia postępowania może wiązać się z określonymi zagrożeniami dla liderów takich firm. Nieterminowo zapłacone kary, które zostaną nałożone na taką firmę mogą stwarzać właścicielom problemy przy przekraczaniu granic UE.
Likwidacja spólki - Progress Holding

Likwidacja Spółki z o.o.

Doszliśmy więc do jedynej słusznej opcji – likwidacji firmy. Jeżeli zapadła decyzja o likwidacji spółki, wówczas proponujemy rozważyć główne etapy likwidacji krok po kroku:

  1. Podjęcie przez walne zgromadzenie decyzji o likwidacji. Decyzja ta musi być sformalizowana aktem notarialnym. Walne zgromadzenie wyznacza likwidatora spółki (głównie prezesa zarządu). Należy zaznaczyć, że w ciągu 15 dni od podjęcia decyzji o likwidacji należy sporządzić bilans likwidacyjny spółki do jego przedłożenia i zatwierdzenia przez walne zgromadzenie.
  2. Złożenie wniosku o rozpoczęcie likwidacji do KRS. Wniosek ten składa się w ciągu 7 dni od podjęcia decyzji o likwidacji. Jednocześnie naczelnik urzędu skarbowego jest informowany o postępowaniu likwidacyjnym.
  3. Złożenie obwieszczenia i opublikowanie ogłoszenia o rozwiązaniu spółki i rozpoczęciu likwidacji w specjalnym wydawnictwie – Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jest to konieczne, aby wierzyciele spółki mogli zgłaszać swoje wierzytelności. Termin zgłaszania wierzytelności wynosi 3 miesiące. Z reguły po tym przeprowadzane są wszystkie niezbędne procedury, takie jak spłata zobowiązań, sprzedaż majątku, windykacja należności itp.
  4. Sporządzenie protokołu likwidacyjnego. Walne zgromadzenie zatwierdza niniejsze sprawozdanie i zamyka postępowanie likwidacyjne, a także decyduje o miejscu sporządzenia sprawozdania.
  5. Po zatwierdzeniu protokołu likwidacyjnego, w ciągu 7 dni do KRS składa wniosek o wykluczenie spółki z rejestru. Na podstawie tego dokumentu rejestrator wprowadza stosowne informacje o likwidacji do KRS.
  6. Po wykreśleniu firmy z rejestru KRS należy złożyć dodatkowe dokumenty:

– zeznanie podatkowe ze sprawozdań finansowych do organu podatkowego

– wniosek do inspekcji podatkowej o wykreślenie zlikwidowanej spółki z rejestru podatników VAT, formularz -VAT-Z

– wypełnić deklarację NIP-2 w celu powiadomienia o zmianie statusu płatnika

– zawiadomić GUS o rozwiązaniu spółki.

 

Koszt likwidacji spółki z o.o. w Polsce

Jaka jest więc koszt całego procesu? Całkowity koszt likwidacji spółki z o.o. w Polsce wyniesie około 6 000 – 8 000 zł. Kwota ta będzie obejmowała wszystkie opłaty skarbowe, sądowe i notarialne, a także opłatę za obsługę prawną na całym etapie zamknięcia. Bardziej szczegółowe ceny znajdują się w poniższej tabeli:

Usługa Koszt
Koszt uchwały zgromadzenia założycieli o likwidacji (akt notarialny) 750 PLN + koszt sprawozdań
Złożenie wniosku do KRS o rozpoczęcie likwidacji 250 PLN
Złożenie zawiadomienia do Monitora Sądowego i Gospodarczego o rozpoczęciu likwidacji 100 PLN
Powiadomienie dla wierzycieli (w zależności od liczby znaków) Od 500 PLN
Złożenie wniosku do KRS o wykreślenie przedsiębiorstwa z rejestru 300 PLN
Złożenie zawiadomienia do Monitora Sądowego i Gospodarczego o zakończeniu likwidacji 100 PLN
Wsparcie prawne (na wszystkich etapach likwidacji) od 4 000 PLN
Wsparcie księgowe (na całym etapie likwidacji) od 2 000 PLN

 

Konieczne jest również uwzględnienie kosztów rachunkowości, w szczególności sporządzenia bilansu likwidacji i sprawozdania finansowego likwidacji. Możesz to zrobić samodzielnie lub skorzystać z usług organizacji zewnętrznej.

Jak już zrozumiałeś, cały proces jest dość pracochłonny i czasochłonny, ale umożliwia właścicielom firm prowadzenie działalności bez łamania prawa.

WAŻNE! Musisz wiedzieć, że nawet spółka, która jeszcze nie rozpoczęła działalności i nie ma żadnych zobowiązań, może zostać wykreślona z rejestru dopiero po przejściu przez procedurę likwidacji.

Jeśli zdecydujesz się zakończyć działalność w Polsce i zamknąć firmę, zawsze możesz skorzystać z usług naszej firmy w tej sprawie. A jeśli masz jakieś pytania, zawsze możesz do nas napisać na adres office@progressholding.pl, a my podzielimy się z Tobą wszystkimi potrzebnymi informacjami.×

Zamówić rozmowę