Limity podatkowe 2022

Rozliczenia kwartalne VAT

Od 2022 roku pojawi się nowy limit. Będzie on dotyczył spółek stosujących ryczałt od dochodów spółek (estoński CIT), które chciałyby kwartalnie rozliczać VAT. Będzie to dozwolone wyłącznie dla podatników, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 4 mln euro. To by oznaczało, że kwartalnie będą mogli rozliczać się z VAT również podatnicy estońskiego CIT, których wartość sprzedaży w 2021 roku nie przekroczy 18 376 000 PLN (po zaokrągleniu do 1000 PLN).

PIT i CIT dla małych podatników

Limit dla małych podatników w PIT i CIT jest wyższy niż w VAT. Od początku 2020 roku wynosi on 2 mln euro. To oznacza, że limit przychodów uzyskanych w 2021 roku, decydujący o statusie małego podatnika w 2022 roku, będzie wynosił 9 188 000 PLN. W tym roku wynosi on 9 031 000 PLN. Próg zostanie zwiększony.

9 % CIT

Status małego podatnika decyduje o możliwości stosowania 9% stawki CIT. Oprócz tego trzeba mieć odpowiednio niskie przychody bieżące. Ich limit od 1 stycznia 2021 roku wynosi 2 mln euro (wcześniej było to 1,2 mln euro). W 2022 rku CIT według stawki 9 % będą więc mogli płacić podatnicy, których:

  • przychody za 2021 roku nie przekroczą 9 188 000 PLN brutto, tj. wraz z należnym VAT (2 mln euro po kursie z 1 października bieżącego roku),
  • bieżące przychody w 2022 roku nie przekroczą 2 mln euro netto, czyli bez należnego VAT (ale po kursie z 3 stycznia 2022 roku).
Limity podatkowe 2022


×

Zamówić rozmowę