Międzynarodowe Forum w Charkowie

W dnia 21-22.06.2017 w Charkowie odbędzie się 4 Międzynarodowe Forum dla przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą międzynarodową.Obecne  Forum jest 4 edycją, na poprzednim spotkaniu uczestniczyło ponad 350 przedstawicieli firm. Część z nich, po Forum rozpoczęło interesy w Polsce. Forum  gromadzi  prezesów i właścicieli firm zainteresowanych wymianą gospodarczą, poszukujących partnerów za granicą.Do tej pory Charków, z przyczyn naturalnych, ściśle współpracował z podmiotami z Rosji, obecnie poszukiwane są nowe kierunki i nowi partnerzy do

współpracy. W tym roku honorowym gościem jest prof. Grzegorz Kołodko. W trakcie Forum odbędą się panele nt: globalizacji gospodarki Ukrainy i możliwości ukraińskich firm, eksportu, kooperacji z firmami z EU, możliwości pozyskania finansowania. Polskie firmy mają możliwość krótkiej prezentacji w 2 dniu konferencji. Przewidziany jest czas na spotkania B2B. Rejestrację można przeprowadzić na (http://businessforum.kharkov.ua/). Prezentacja Forum w załączeniu

Załączniki×

Zamówić rozmowę