Największy boom gospodarczy

Wzrost PKB w Polsce w pierwszym kwartale 2019 roku wyniósł 4,7%. Wg prognoz może na koniec grudnia średniorocznie urosnąć nawet o 5 proc. Gdyby tak się stało, mielibyśmy do czynienia z najdłuższy boomem gospodarczym od końca lat 90-tych.
Długo wyczekiwane inwestycje, które mają już za sobą skokowe załamanie z lat 2016 i 2017, wzrosły o 12,6 %. To najlepszy wynik od pierwszego kwartału 2015 roku. Zawdzięczamy to nie tylko inwestycjom publicznym, ale również prywatnym (w głównej mierze firmom z kapitałem zagranicznym).


×

Zamówić rozmowę