Nowe zasady zatrudniania obywateli Federacji Rosyjskiej w Polsce

Nowe zasady zatrudniania obywateli Federacji Rosyjskiej w Polsce

28 października 2022 roku weszły w życie nowe Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nowelizujące dotychczasowe rozporządzenia:

  • w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
  • w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Od tego dnia przedsiębiorcy nie mogą składać oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi dla obywateli Federacji Rosyjskiej. Z procedury uproszczonej będą mogli korzystać tylko obywatele pięciu państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Natomiast w przypadku wydawania zezwoleń na pracę sezonową podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Federacji Rosyjskiej ma obowiązek dołączyć informację starosty o sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz nie może skorzystać z wpisu wielosezonowego.

Obywatele Federacji Rosyjskiej, którzy pracowali legalnie przed wprowadzeniem zmian, mogą kontynuować pracę do końca ważności oświadczenia lub zezwolenia na pracę sezonową. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przez wejściem w życie rozporządzeń będą stosowane przepisy dotychczasowe.×

Zamówić rozmowę