Nowości rynkowe dla MŚP – kwiecień 2018

Zmiany na polu ustawodawstwa (wprowadzone i planowane):
Rejestracja firm online w każdym kraju UE- 25 kwietnia Komisja Europejska wyszła z propozycją nowych regulacji. Wprowadzona ma być min. zasada „jednego okienka” rozwiązująca problem wielokrotnego przekazywania tych samych danych różnym organom. Dzięki tej nowej inicjatywie więcej informacji o spółkach będzie dostępnych bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych stron w rejestrach przedsiębiorstw. Propozycja ma także przynieść firmom oszczędności rzędu kilkudziesięciu milionów euro. Termin wdrażania regulacji nie jest na razie sprecyzowany.

Wdrożenie RODO w Polsce może się opóźnić- dostosowaniu polskich przepisów do RODO ma służyć przyjęty 27 marca przez rząd projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Wg. Mirosława Sanka, zastępcy GIODO, wszystko na to wskazuje, że ustawy te nie wejdą w przewidywanym czasie. Bardziej prawdopodobnym terminem jest lipiec.

Nowa ustawa ułatwi rozwój usług on-line- Ujednolicenie usług zaufania i zasad sprawowania nadzoru nad dostawcami takich usług, zapewnienie transgranicznej zgodności podpisów, pieczęci i elektronicznych znaczników czasu oraz umożliwienie wzajemnego uznawania środków identyfikacji elektronicznej – to cele zmian w prawie, których projekt przyjął rząd 26 kwietnia.

Zmiany w sferze podatków
Firmy będą musiały kupić nowe kasy fiskalne- Już 1 lipca najprawdopodobniej wejdą w życie nowe przepisy dot. VAT. Zmienią się m.in. zasady wystawiania paragonów fiskalnych (z nr. NIP) i faktur. Część przedsiębiorców będzie musiała kupić nowe kasy fiskalne.

9% CIT i „mały ZUS” poprawią rentowność MSP- Szef rządu zapowiedział obniżkę CIT dla MŚP – z 15 do 9 proc. Przedsiębiorstwa, których przychody nie są wyższe od równowartości 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, będą płacić obniżoną łączną składkę ZUS. Kolejnym ułatwieniem dla przedsiębiorców – które zapowiedział 14 kwietnia premier – ma być niższa składka ZUS. Obejmie ona tych przedsiębiorców, których przychody nie są wyższe od równowartości 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia (obecnie – 5,3 tys. zł).

Stopy procentowe, bezrobocie i Ranking kredytów – dane w załączeniu×

Zamówić rozmowę