Nowości rynkowe w maju 2018

Zmiany i nowości na polu ustawodawstwa i podatków (wprowadzone i planowane):
Nowa forma spółki dla startupów- 17 maja do konsultacji trafił projekt prostej spółki akcyjnej (PSA). Według Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii ma ona być nowoczesną formą spółki ułatwiającą rozwój startupów. Ma ona łączyć cechy spółki z o.o. (stosunkowo proste i mało kosztowne założenie, funkcjonowanie i likwidacja spółki) z zaletami spółki akcyjnej.
Łatwiejsze rozliczenia dla najmniejszych biznesów- Osoby zarabiające mniej niż 1050zł miesięcznie, nawet jeśli spełniają definicję przedsiębiorcy tj. działają w sposób zorganizowany, ciągły i w celach zarobkowych, nie muszą rejestrować działalności gospodarczej ani płacić ZUS. Resort finansów potwierdził też, że nierejestrowani mogą świadczyć usługi dla firm. Firma, z którą współpracuje nierejestrowany, nie musi pełnić obowiązków płatnika. Osoba prowadząca działalność nierejestrową nie musi odprowadzać zaliczek na podatek. Przychody zalicza do tzw. innych źródeł, wykazuje wraz z pozostałymi w zeznaniu rocznym.Ułatwienia podatkowe i gospodarcze dla przedsiębiorców- 29 maja odblokowany został projekt ustawy o uproszczeniach w prawie podatkowych i gospodarczym, nazywany trzecim pakietem Morawieckiego. MPiT poinformowało, że projekt został przyjęty przez rządowy komitet ds. cyfryzacji. Projekt zawiera min. poprawę sytuacji podatkowej wierzycieli i sankcje podatkowe dla nierzetelnych dłużników, wydłużenie terminu na wybór sposoby opodatkowania PIT, uproszczenia w udzielaniu specjalnych procedur celnych, likwidacja wielu obowiązków informacyjnych, wprowadzenie odpowiedzialności za wyrządzenie szkody spółce zależnej oraz akcjonariuszom, doprecyzowanie pojęcia „dzień dywidendy” w sp. z o.o. oraz skrócenie do pięciu lat okresu obowiązkowego przechowywania sprawozdań finansowych (obecnie bezterminowo).
Likwidacja spółek w przypadku ciężkich naruszeń- Zamknięcie firmy najczarniejszym scenariuszem, który przewiduje nowa ustawa o odpowiedzialności spółek i innych podmiotów zbiorowych. 28 maja projekt trafił do konsultacji. Spółki miałyby ponosić dotkliwe kary za ostre i świadome nadużycia, skutkujące np. śmiertelnym wypadkiem czy skażeniem środowiska. Nowa ustawa wprowadza narzędzia, które pozwolą urealnić walkę z przestępczością spółek.×

Zamówić rozmowę