Nowości rynkowe w marcu 2018

Od marca 2018 zmieniamy format naszego raportu. Większa uwagę zwracamy na otoczenie rynkowe i zmiany ustawodawstwa wpływające na otoczenie rynkowe. Firmy są zmuszone dostosować się do nowych reguł i będą zmieniały swoje zachowania. Nowości z rynku kapitałowego zamieszczamy w formie tabelarycznej.
Zmiany na polu ustawodawstwa (wprowadzone i planowane):
– Zatrudnienie cudzoziemców: pozwolenie na pracę sezonową wydłużone z 6 do 9 miesięcy,opłata rejestracyjna pracownika wyniesie 30zł
– Split payment , czyli podzielona płatność: Od lipca 2018 r. zacznie obowiązywać zasada podzielonej płatności. Przy zakupie będzie można wybrać opcję przelewu kwoty netto na zwykły rachunek sprzedawcy, a równowartość podatku od towarów i usług – na rachunek VAT)
– Działalność nierejestrowana (wchodzi w życie w marcu 2018): to rozwiązanie przewidziane dla osób, które prowadzą drobną działalność, a ich miesięczny przychód nie przekracza 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (1050zł). W takim przypadku nie będzie potrzeby rejestracji oraz
opłacania składek na ZUS.
– RODO: od 25 maja 2018 zacznie obowiązywać rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Zastąpi ono dotychczasowe unijne regulacje, ale także polską ustawę o ochronie danych osobowych. Dotyczyć będzie wszystkich podmiotów, które gromadzą i przechowują dane osobowe.
– Przyjęcie projektu ustawy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (w skrócie ustawa CEIDGiPIP): przedsiębiorców czeka szereg zmian, które mają usprawnić i uprościć funkcjonowanie CEIDG
– Wysokość składki wypadkowej dla firm: dla zgłaszających nie więcej niż 9 ubezpieczonych ulegnie zmianie wraz z 1 kwietnia 2018. Od tego samego terminu obowiązywać będą nowe kategorie ryzyka i przyporządkowane im stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe.×

Zamówić rozmowę