NOWY ŁAD w Polsce – Kluczowe założenia

W październiku 2021 r. polski parlament przyjął nowy pakiet ustaw związanych z działalnością gospodarczą. Pakiet nazwano Nowy Ład. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP w listopadzie 2021 r.

Co nowego wniesie: kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 PLM, wymagana składka ubezpieczeniowa przedsiębiorcy indywidualnego w wysokości 4,5%, ale nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia (3050 PLN), brak opodatkowania płacy minimalnej dla 2/3 emerytów to kluczowe zmiany w tej ustawie. Nowe przepisy podatkowe mają również na celu wspieranie innowacji, ekspansji zewnętrznej, inwestycji i rozwoju biznesu. System podatkowy powinien stać się (zgodnie z planem rządu) jednym z motorów wzrostu gospodarczego. Powinno to również pozytywnie wpłynąć na rynek pracy, zmniejszając koszty zatrudnienia i zachęcając do powrotu Polaków mieszkających za granicą. Nowe decyzje powinny wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.

Zmiany podatkowe

Do najważniejszych zmian w NP pod względem podatkowym należą:

 • Wysokość dochodu wolnego od podatku zostaje zwiększona do 30 tys. PLN
 • Wysokość progu podatkowego została podniesiona z 85 tys. zł do 120 tys. PLN
 • opłata za przedsiębiorczość prywatną w wysokości 4,5%, ale nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia (3050 PLN)
 • Spadek stawek jednorazowych, m.in. dla inżynierów i specjalistów z branży medycznej od 17 do 14%, a specjalistów IT od 15 do 12%
 • Emerytura bez podatku do 2,5 tys. PLN
 • Zero podatku dochodowego od osób fizycznych dla rodzin wielodzietnych 4+
 • Reboot podatkowy gospodarki – pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców – to jeszcze przed nami

Plusy:

Około 70% ludności kraju, będzie płacić niższe podatki. Prawie 9 mln osób, w tym osoby o najniższych dochodach, a także 2/3 rencistów i rencistów z niepełnosprawnościami, nie będzie płacić podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmniejszy się również liczba osób płacących podatek w wysokości 32% – z 1,24 mln do 620 tys.

Z reformy skorzystają osoby pracujące na umowę o pracę z miesięcznym dochodem ok. 6 tys. PLN brutto, a nie stracą pracowników z dochodem 6 tys. PLN i wyższym oraz 13 tys. PLN brutto w zł dzięki zastosowaniu dodatkowego mechanizmu w postaci podatku korygującego.

Minusy:

Indywidualni przedsiębiorcy ucierpią, jeśli będą musieli opłacać składkę ubezpieczeniową w wysokości 4,5%, ale nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia (3050 PLN). Zastąpienie ryczałtu składki ubezpieczeniowej dla przedsiębiorców (obecnie 381,81 PLN) o 9 proc. stawki ryczałtowej. Przejście pracowników o wyższych dochodach, którzy już płacą 32%, do tzw. działalność opodatkowana 19-procentowym podatkiem liniowym przestałaby być już tak atrakcyjna, a ściąganie od nich podatków i opłat w wysokości 28% (19% podatku dochodowego i 9%) jest szczególnie niesprawiedliwe i nieuzasadnione.

Pracujący na umowę o pracę z miesięcznym dochodem ok. 6 tys. zł będą musieli ponieść ciężar do 45% wynagrodzenia.

Inwestycje

Nowy program przewiduje finansowanie inwestycji z dwóch źródeł:

 • Z utworzonego funduszu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz emisja obligacji
 • 770 mld PLN w ramach Polityki Spójności i Funduszu Odbudowy – środki z UE

Program wymienia inwestycje w niemal każdej kategorii infrastruktury kraju – drogi, porty, lotniska, centralny port komunikacyjny, infrastrukturę cyfrową i nie tylko. Impuls do rozwoju powinna też dać Fundacja BGK.

Ponadto będzie to zbiór zasad, które powinny znacznie ułatwić polskim firmom udział w procesie inwestycyjnym. Z jednej strony zwiększą dostępność środków na inwestycje, a inwestorom, którzy mają pieniądze, ułatwią kontakt z polskimi przedsiębiorstwami, które pilnie ich potrzebują do zwiększenia produktywności lub wprowadzenia nowych produktów i usług. Z drugiej strony po prostu spowodują, że inwestycje firm staną się tańsze. Dzięki temu za tę samą kwotę, przy tym samym kapitale będzie można realizować jeszcze ambitniejsze projekty.

Kwestie mieszkaniowe

Mieszkanie bez wkładu własnego – program ten powinien ułatwić finansowanie własnego mieszkania dla tych grup obywateli, którzy:

 • Chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie na pierwotnym rynku nieruchomości
 • Poszukiwanie mieszkania na rynku wtórnym, czyli mieszkania socjalnego
 • Chcą zbudować dom

Zasadniczo jest to pomoc dla tych, którzy nie mogą oszczędzać i wpłacać na nieruchomości. Wkład własny do tego programu będzie gwarantowany, zapewniany lub refundowany przez państwo. Państwo gwarantuje maksymalnie 100 tys. PLN. Wkład własny dla osób zaciągających kredyt lub oferujących dofinansowanie do 160 tys. PLN dla osób korzystających z budownictwa socjalnego lub rodzin wielodzietnych (im więcej dzieci, tym większa pomoc). Łącznie z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” będzie mogło skorzystać rocznie ok. 80 tys. osób w wieku od 20 do 40 lat. Dotacja mieszkaniowa zależeć będzie od liczby dzieci w rodzinie – 20 000 PLN na drugie dziecko, 60 000 PLN na trzecie, 20 000 PLN na każde kolejne dziecko.

Ponadto Nowe Ład proponuje uchwalenie ustawy, która pozwoli na budowę domów jednorodzinnych do 70 m2 bez pozwolenia na budowę, zarządzania i dziennika budowy obiektu, a tylko na podstawie zgłoszenia.

Podsumowanie

Nowy Ład na swoje plusy i minusy. Jednym z największych negatywów jest pośpiech w prowadzeniu zmian. Organy podatkowe nie są gotowe do wyjaśnienia Nowego Ładu i pojawi się szereg niejasności prawnych. Urzędnicy biznesowi i podatkowi potrzebują czasu, aby zrozumieć procedurę.

Nie wszyscy przedsiębiorcy, a zwłaszcza przedsiębiorcy indywidualni, wspierają ten pakiet innowacji i wydarzeń. Wielu z nich uważa ten pakiet za populistyczny. Jesteśmy przekonani, że obniżki podatków będą dotyczyły tylko osób, na które to zbytnio nie wpłynie, podczas gdy reszta będzie musiała zapłacić więcej. Specjaliści, zwłaszcza informatycy i inni dobrze płatni profesjonaliści, będą szukać własnego rozwiązania tego problemu.

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz porady, napisz do nas na office@progressholding.pl.

NOWY ŁAD w Polsce – Kluczowe założenia


×

Zamówić rozmowę