Nowy podatek dochodowy dla firm (CIT 9%)

1 stycznia 2019 roku weszła w życie preferencyjna stawka w rozliczeniu CIT w wysokości 9% (stosujemy ją tylko w stosunku do dochodów osiągniętych od wspomnianej daty). Wynika ona z Ustawy z dnia 23. 10. 2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym. Niniejsza stawka powinna zostać zastosowana przez podatników do rozliczania zaliczek w 2019 roku oraz do przygotowania rozliczenia za 2019 rok, które należy złożyć w roku kolejnym.

 

Wprowadzona stawka przysługiwać będzie konkretnej grupie firm. Muszą one spełniać dwa poniższe warunki:

 

  • przychody w danym roku podatkowym nie mogą przekroczyć 1,2 mln EUR (przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu tej waluty udostępnionego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł);
  • podmiot musi posiadać status małego podatnika.

 

Osoby które prowadziły działalność również w poprzednim roku, w celu ustalenia czy będą mogły skorzystać z 9% stawki CIT, będą musiały wziąć pod uwagę przychody zarówno z roku poprzedzającego (tu też potrzebna jest weryfikacja statusu małego podatnika), jak i z roku bieżącego. Co się tyczy podatników dopiero rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, będą zobowiązani uwzględnić jedynie przychody z roku bieżącego.

 

Ważne! Jeżeli suma przychodów osiągniętych w danym roku nie przekracza kwoty 1,2 mln EUR stosujemy stawkę 9%, natomiast jeżeli całość przychodów przekroczy niniejszy próg, obowiązuje już stawka 19%.×

Zamówić rozmowę