Nowy raport dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) za marzec 2018

Większość naszych klientów należy na MŚP co powoduje konieczność dostosowywania do zmieniającego otoczenia bez wsparcia departamentów prawnych i analitycznych jak to jest u dużych firm, postanowiliśmy przesyłać miesięczny raport w nowym formacie:

Zmiany na polu ustawodawstwa (wprowadzone i planowane):
Zmiany podatkowe
Koniunktura rynkowa
Wykresy indeksów GPW i kursów

Starając się zaoszczędzić Państwa czas Raport został maksymalnie skrócony do 1 strony, jeśli interesuje Państwa jakiś temat zapraszamy poprzez
https://facebook.com/progressholding albo office@progressholding.pl

1. Zmiany na polu ustawodawstwa (wprowadzone i planowane)

– Zatrudnienie cudzoziemców: pozwolenie na pracę sezonową wydłużone z 6 do 9 miesięcy, opłata rejestracyjna pracownika wyniesie 30zł

– Split payment, czyli podzielona płatność: Od lipca 2018 r. zacznie obowiązywać zasada podzielonej płatności. Przy zakupie będzie można wybrać opcję przelewu kwoty netto na zwykły rachunek sprzedawcy, a równowartość podatku od towarów i usług – na rachunek VAT)

– Działalność nierejestrowana (wchodzi w życie w marcu 2018): to rozwiązanie przewidziane dla osób, które prowadzą drobną działalność, a ich miesięczny przychód nie przekracza 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (1050zł). W takim przypadku nie będzie potrzeby rejestracji oraz opłacania składek na ZUS.

– RODO: od 25 maja 2018 zacznie obowiązywać rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Zastąpi ono dotychczasowe unijne regulacje, ale także polską ustawę o ochronie danych osobowych. Dotyczyć będzie wszystkich podmiotów, które gromadzą i przechowują dane osobowe.

– Przyjęcie projektu ustawy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (w skrócie ustawa CEIDGiPIP): przedsiębiorców czeka szereg zmian, które mają usprawnić i uprościć funkcjonowanie CEIDG

– Wysokość składki wypadkowej dla firm: dla zgłaszających nie więcej niż 9 ubezpieczonych ulegnie zmianie wraz z 1 kwietnia 2018. Od tego samego terminu obowiązywać będą nowe kategorie ryzyka i przyporządkowane im stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe.

2. Zmiany podatkowe
– Kwota wolna od podatku: podniesiona z 6,6 tys. do 8 tys. zł (od stycznia 2018)
– Minimalny podatek dochodowy: od początku 2018 nowa stawka to 0,5% w skali roku (pobierana od nieruchomości powyżej wartości 10mln zł)
– Jawność rozliczeń podatkowych: do 1 września 2018 upublicznione zostaną informacje dotyczące największych firm/ spółek działających w Polsce (tych których przychód przekracza 50mln zł)

3. Koniunktura rynkowa

– Bezrobocie: wg. danych z końca lutego 2018 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Polsce wynosi 1126,7 tys. osób, co daje stopę 6,8% w skali kraju.
– Stopa referencyjna: Rada Polityki Pieniężnej postanowiła nadal utrzymać obowiązującą wartość, zatem nadal wynosić będzie 1,5%.-Ranking kredytów dla firm, przedsiębiorców oraz kredytów inwestycyjnych na marzec 2018 pod niniejszym linkiem: http://oferty-kredytow.com/ranking-kredytow-dla-firm
– PARP 2018: W tym roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z bonów na innowacje dla MŚP, ochrony własności przemysłowej, wsparcia w dostępie do rynku kapitałowego i promocji marek produktowych w ramach Go To Brand.×

Zamówić rozmowę