Nowy raport o aktywności na GPW w 02 2017

Luty okazał się wyjątkowo dobrym miesiącem dla inwestorów posiadających akcje dużych firm. Wszystkie największe spółki giełdowe, w tym surowcowe, banki, handel i energetyka w lutym dały zarobić inwestorom. Wskaźnik P/E dla WIG20 wzrósł w lutym z 18,1% do 19,0% i dalej szereg spółek ma atrakcyjne wyceny. Nasze obawy co do chwiejności rynków nie miały miejsca w lutym. Odwrotnie duże wzrosty na GPW i innych giełdach pokazują pełne optymizmu nadzieje. Wskaźniki ekonomiczne Polski w 2017 r. będą dobre.

 

Na horyzoncie wybory parlamentarne 15 marca w Holandii (obawa zdobycia znacznej części mandatów przez Partię  na rzecz Wolności G.Wildersa) i  23 kwietnia i 7 maja wybory prezydenckie we Francji (obawa zwycięstwa M Le Pen z Frontu Narodowego) podtrzymują nasze obawy o sentyment wobec giełdy. Aczkolwiek krótkookresowe inwestycje nie będą zagrożone. W lutym nie było żadnych debiutów, ani na Rynku Głównym ani na NewConnect.

Wartość obrotów akcjami na rynku głównym GPW (łącznie obroty sesyjne i pakietowe) w lutym 2017 roku wzrosła o 53,2 % rok do roku do 21,6 mld zł.Liczba transakcji wyniosła 1,78 mln, odnotowując wzrost o 21,1 % rok do roku. Wartość obrotu akcjami na rynku NewConnect wyniosła w lutym prawie 189 mln zł (o 36,3 % więcej w porównaniu do poprzedniego roku).×

Zamówić rozmowę