Nowy raport o aktywności na GPW w 03/2017

W marcu miał miejsce tylko 1 debiut, Unimot S.A. przeniósł się z NewConnect na Główny Rynek GPW. Pierwszy kwartał był ubogi w debiuty, na Głównym Rynku GPW pojawiły się 2 spółki przechodzące wyłącznie z NewConnect, razem zebrały 99 mln zł, na rynku NewConnect zadebiutowały też 2 spółki pozyskując łącznie 6 mln zł. Za to w I

kwartale 2017 WIG20 zyskał  11,7 a NCIndex 11%. Inwestorzy wierzą w lepsze wyniki spółek, co ma potwierdzenie w prognozach wzrostu PKB. Duży wpływ na taką sytuację okazują dobre nastroje na wiodących giełdach światowych. Tak długo jak Polska gospodarka będzie pokazywać dynamiczne prognozy wzrostu na poziomie 3%, można się spodziewać wzrostów polskich indeksów. Nie szkodzi brak prezesa GPW.

GPW utrzymuje ścisłe przestrzeganie rugulaminu GPW. W marcu ukarano kilkadzieisit spółek oraz autoryzowanych doradców co opisujemy niżej. W marcu zweryfikowano segmentację NewConnect. Do segmentu NC Focus (grupa uzyskująca najlepsze parametry) zakwalifikowały się 92 spółki.×

Zamówić rozmowę