Nowy raport o aktywności na GPW w 05/2017

GUS podał, iż w pierwszym kwartale 2017 roku wzrost PKB Polski wyniósł 4% r/r, o 1% m/m, wobec oczekiwanych 3,9% r/r i 0,9% m/m. Mimo wzrostu gospodarczego, główne indeksy giełdy warszawskiej spadły w ciągu ostatniego miesiąca. WIG 20 wykazał spadek o 4,03% w ostatnim miesiącu. Możliwe, że przyczyną jest niedawna publikacja indeksów PMI, z których wynika, że Polska otrzymała 52,7 pkt wobec oczekiwanych 54,1 pkt. Indeksy NCIndex oraz indeks WIG-Ukraina również pokazały spadki 1,08% i 3,82% odpowiednio. W maju nie było żadnych debiutów na GPW, jak i na NewConnect.×

Zamówić rozmowę