Nowy raport o aktywności na WGPW w 11 2016

Pomimo, że rok się jeszcze nie zakończył, to jednak można się pokusić o wstępne podsumowanie. W 2016 na NewConnect do końca  listopada zadubiutowało  14 emitentów (18 emitentów do końca 11 2015), którzy

pozyskali i sprzedali własne akcje za 37,6 mln zł, co średnio daje 2,7 mln zł na emitenta. Największe wzrosty do dnia dzisiejszego zanowały  4Mobility S.A (e-solution softwarte), cena akcji wzrosła 970% licząc od majowego debiutu. Firma zajmuje się dzierżawą aut. Duże wzrosty cen akcji od momentu debiutu do dnia dzisiejszego odnotowały również Voictel communication do 572 %- wdrażanie komend głosowych i Polska Meat 272 % – dystrybucja produktów mięsnych. Z  14 debiutów, akcje 9 spółek odnotowały wzrost. W 2016 firmy debiutujące były lepsze jakościowo niż w latach poprzednich.
Na rynku głównym miało miejsce 18 debiutów w tym 7 przejść z NewConnect. W sumie sprzedano akcji na kwotę  1 076 mln zł. Najlepszymi firmami pod względem wzrostu cen akcji były Auto Рartner (sprzedaż części zamiennych aut bezpośrednio od producentów), który do tej pory osiągnął 79% wzrost ceny  od ceny z debiutu, Airway medix wzrost o 25% (produkcja medycznych preparatów jednorazowych)   i Celon Рharma wzrost o 21% (produkcja lekarstw). W sumie tylko  7 firm wśród debiutantów, odnotowało do tej pory wzrost  ceny akcji  spośród 16 firm. W 2016 r. na rynku głownym jak i na  NewConnect  jest mniej debiutów i mniej pozyskanych środków od inwestorów niż w 2015 r.×

Zamówić rozmowę