Nowy raport o aktywności na WGPW za 06 2016

W ostatnim okresie ważna informacją było wystąpienie prezesa PIS, iż ,,należy się zastanowić co zrobić z pieniędzmi zgromadzonymi w OFE, bo one tracą na wartości,,  Przypominamy, ze pieniądze OFE ulokowane są w akcjach  spółek notowanych na WGPW. Oznacza to, że partia rządząca poszukuje pieniędzy i będzie chciała inaczej wykorzystać pieniądze  złożone w OFE. Czas pokaże pomysły jakich polityków wezmą górę – populistów czy racjonalnych ekonomistów w rządzie.
Dane statystyczne
Obroty akcjami na Głównym Rynku osiągnęła w czerwcu 2016 r. poziom 16,8 mld PLN, czyli o 18,5% mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie liczba transakcji w czerwcu 2016 r. wyniosła

1,5 mln, odnotowując wzrost o 15,5% rok do roku. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku wyniosła w czerwcu 2016 r. 694,3 mln PLN, natomiast na rynku NewConnect – 3,7 mln PLN. Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji wyniosła na koniec czerwca 2016 r. 75,5 mld PLN, co oznacza wzrost o 12,7% rok do roku. Łączna wartość obrotu na rynku Catalyst wzrosła o 230,4% w porównaniu z czerwcem 2015 r., do poziomu 782,9 mln PLN. W czerwcu NC Index zanotował spadek o 2.92%, podobnie jak NCIndex30 oraz WIG20. Po spadku w maju, swój kierunek zmienił indeks WIG-Ukraine odnotowując wzrost 3.03%.×

Zamówić rozmowę