Nowy raport o aktywności na WGPW za 09 2016

W ubiegłym miesiącu wprowadzono zmiany do indeksów NewConnect i zapowiadane jest wprowadzenie zmian do indeksów  Głównego Rynku.
Obserwujemy, że coraz więcej spółek zwraca się do funduszy wsparcia z EU i pojawia się coraz więcej programów. Spółki szukają inwestorów
Gospodarka ma się dobrze, sadząc po zapotrzebowaniu na pracowników. Zatem różne zmiany mogące przynieść negatywne efekty nie wpływają na realna gospodarkę.

Dane statystyczne
Niestety obserwujemy spadek obrotów na Głównym Rynku GPW jak i NewConnect. Nowe władze wprowadzają zmiany w formie zmiany indexów. Inwestorów interesuje czy będą mogli zarabiać, czyli  spółki powinny mieć możliwość do generowania większych zysków.
Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku wyniosła we wrześniu 2016 roku 17.6 mld PLN, czyli o 15% mniej niż rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła rok do roku o 2.8%, do poziomu 16.5 mld PLN. Na rynku NewConnect odnotowano spadek wartości obrotu akcjami rok do roku. Łącznie wartość obrotu we wrześniu 2016 roku wyniosła 147 mln PLN, czyli o 24.7% mniej niż rok wcześniej. Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec września 2016 roku 78.7 mld PLN, co oznacza wzrost o 11.4% rok do roku. Łączna wartość obrotu na rynku Catalyst spadła rok do roku o 11.8%, do 204.9 mln PLN.×

Zamówić rozmowę