Nowy raport o aktywności na WGPW za 10 2016

Wszelkie dzisiejsze informacje przesłaniają wybory w USA. Według naszej oceny, wybór Trampa okaże większy wpływ na rynki w tym złoty, niż wybór Clinton. Nasz rynek akcji pokazuje dalszy spadek obrotów, niestety nie widać oznak jego ożywienia.

 

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku wyniosła w X 2016 r. 16.5 mld PLN, czyli o 13.4% mniej niż rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła rok do roku o 12.6%, do poziomu 15.8 mld PLN. Spadek wartości obrotu akcjami rok do roku wystąpił również na NewConnect. Łącznie wartość obrotu akcjami na NewConnect w X 2016 r. wyniosła 109.8 mln PLN, a w ramach arkusza zleceń – 105.6 mln PLN.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec października 2016 roku 80.3 mld PLN, co oznacza wzrost o 18.5% rok do roku. Wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła rok do roku o 9.5%, do poziomu 294.2 mln PLN.

Kapitalizacja 433 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec X 2016 roku wyniosła 532.7 mld PLN. Łączna kapitalizacja 486 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku GPW wyniosła na koniec X 2016 roku 1 019.6 mld PLN.

W październiku NC Index zanotował wzrost o 2.59%. Podobnie wzrósł również WIG-Ukraine, 2.89%. WIG20 oraz WIG30 odnotowały ponad 6-cio procentowy wzrost, odpowiednio 6.15% oraz 6.18%.×

Zamówić rozmowę