Nowy raport o aktywności na WGPW za 12 2016

Podsumowanie roku 2016
Miniony 2016 r. to kolejny rok bogaty w wykluczenia na rynku NewConnect. Łącznie w 2016 roku z rynku NewConnect zniknęły 32 spółki (w tym 7 przeszło na Główny Rynek). Rok 2016 to najsłabszy rok pod względem

ilości nowych debiutów, tylko 16 spółek zdecydowało się zagościć na alternatywnym parkiecie (IT  8,  Handel 3, Usługi fin. 2, nieruchomości 2). Dominowały spólki IT w tym spółki nowych technologii i gier. Na parkiecie głównym powitano 12 nowych emitenów (ogółem 19 spółek, w tym 7 z rynku alternatywnego).
Indeksy rynkowe odnotowały wzrosty, a największym może się poszczycić WIG-Ukraine, który wzrósł o 40,64% rok do roku, kolejno NCI 10,11%, WIG30 8,08%, WIG20 4,77%.
Łącznie w 2016 roku, spółki debiutujące na rynku NewConnect pozyskały 45.81 mln PLN, co daje 3.82 mln kapitału na miesiąc oraz 2.86 mln PLN na każdą debiutującą spółkę. Średni wynik pomiędzy ceną emisji akcji i ceną zamknięcia w dniu debiutu na rynku wyniósł 26.87% (mediana 27.63%).×

Zamówić rozmowę