Nowy termin opłacania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców od 2022

Z najnowszej wersji Polskiego Ładu wynika, że w przyszłym roku składkę zdrowotną za dany miesiąc trzeba będzie uiścić do 20. dnia następnego miesiąca, a naliczana będzie od dochodu z miesiąca poprzedniego.

Przykład:  składkę za luty obliczamy od dochodu styczniowego, a odprowadzamy do 21 marca (gdy 20 dzień miesiąca nie przypada w dzień roboczy). Wcześniej składka była znana już od początku roku.

Ponieważ od 2022 r. składka ma być obliczana nie ryczałtowo, a od dochodu, to niezbędne będzie ustalenie dochodu. Problem sprawiał fakt, że faktury można wystawiać jeszcze do 15. dnia miesiąca. W tej chwili problem został usunięty przesunięciem terminu, w którym przedsiębiorca będzie w stanie dokonać wyliczeń i płatności w terminie.

Chcesz dowiedzieć się więcej lub potrzebujesz wsparcia w zakresie księgowości? Napisz do nas na office@progressholding.pl×

Zamówić rozmowę