Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce do 12%. Dodatkowe zmiany

Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce do 12%. Dodatkowe zmiany

Z dniem 1 lipca 2022 r. dotychczasowa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce wynosząca 17% została obniżona do 12%. Jednocześnie pozostały zasady, zgodnie z którymi kwota rocznego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu z tego roku została zwiększona do 30 tys. zł, a próg wyższego 32% dochodu podlegającego opodatkowaniu został podniesiony do 120 tys. zł. Tzn. dochody do 120 000 zł będą teraz opodatkowane stawką 12% (pomniejszone o kwotę wolną od potrąceń). Dochody powyżej tej kwoty będą opodatkowane w następujący sposób – od 120 000 zł zostanie pobrane 12%, natomiast wszystko powyżej tej kwoty będzie opodatkowane stawką 32%. Działanie to powinno doprowadzić do wzrostu dochodów osób fizycznych, w tym cudzoziemców, którzy są legalnie zatrudnieni w Polsce. Według wyliczeń polskiego Ministerstwa Finansów, niższa stawka będzie oznaczała obniżenie podatku o 29%, czyli prawie jedną trzecią. Zmiana ta dotyczy podatników, których podatek dochodowy od osób fizycznych obliczany jest według tzw. skali podatkowej – pracowników, emerytów i rencistów, przedsiębiorców (jednoosobowych działalności gospodarczych) oraz zleceniobiorców. Przewiduje się, że zmiany dotkną około 25 milionów podatników.

Podatek dochodowy od osób fizycznych dla osób samotnie wychowujących dzieci

Od 1 lipca 2022 r. odnowiona zostanie także możliwość wspólnego rozliczania spraw podatkowych osób samotnie wychowujących dzieci. Dzięki temu osoby samotnie wychowujące dzieci będą mogły dwukrotnie ubiegać się o niepodlegające opodatkowaniu minimum 30 000 zł.

Należy jednak zaznaczyć, że współrozliczenie zastąpi (zniesie) zwolnienie podatkowe w wysokości 1.500 zł, które zostało wprowadzone od 1 stycznia 2022 r.

Zmiana wysokości składki zdrowotnej

Rozwiązanie to przeznaczone jest dla przedsiębiorców, u których obowiązuje podatek liniowy, jak również kwota ryczałtowa oraz karta podatkowa. Podstawę opodatkowania można obniżyć z tytułu zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, ale do pewnego limitu:

– W przypadku podatku liniowego – limit wyniesie 8.700 zł (zmniejszenie dochodu)

– Dla podatku liniowego – 50% zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (obniżenie dochodu)

– Dla podatników płacących kartą – 19% kwoty zapłaconej (ulga podatkowa)

Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku

Na wniosek przedsiębiorcy będzie można zmienić formę opodatkowania w trakcie roku.

Taką możliwość otrzymają osoby, które jako opodatkowanie na 2022 rok wybrały podatek liniowy lub ryczałtowy. Podatnicy będą mogli zmienić formę opodatkowania na zasadach ogólnych.

Zmian można dokonywać do następujących terminów:

– 30 kwietnia 2023- przez podatników stosujących obliczenia liniowe lub ryczałtowe.

– 22 sierpnia 2022- dla ryczałtów, które na zasadach ogólnych będą rozliczane dopiero w drugiej połowie roku podatkowego 2022.

Zmiana formy opodatkowania dotyczy tylko roku podatkowego 2022. W kolejnych latach podatkowych przedsiębiorca będzie musiał wybrać formę opodatkowania jak zwykle na początku roku.

Podwójne liczenie przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zmiany te są interesujące dla osób, które same zajmują się obliczaniem zaliczek na podatek (osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak również pracodawcy). Od 1 lipca nie ma już obowiązku podwójnego liczenia zaliczek na podatek. Tym samym nie ma już konieczności obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku podatkowym 2021 oraz zmianami wprowadzonymi przez Sejm w styczniu 2022 r.

Korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej dla zaliczek

Ministerstwo Finansów rozwiązało problem podatników posiadających jednocześnie kilka różnych źródeł dochodów (np. kilka umów o pracę lub umowa o pracę i dwie umowy zlecenia, albo łączenie pracy z emeryturą). Dzięki przyjętym decyzjom podatnicy ci mogą upoważnić maksymalnie 3 podatników (pracodawców, kadrę kierowniczą, ZUS) do obniżenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (do kwoty 3.600 zł).

– W przypadku jednej umowy kwota obniżenia podatku wyniesie 300 zł.

– W przypadku dwóch umów jest to 150 zł.

– W przypadku trzech umów jest to 100 zł.

W efekcie podatnicy, którzy łączą umowy o pracę, mogą w pełni korzystać z kwot odliczenia już na etapie zaliczek na podatek. Zniesiono również podwójny obowiązek składania deklaracji podatkowych na rok 2022 i wprowadzono jednolity system deklaracji zaliczkowych.

Ujednolicony termin składania deklaracji podatkowych trwa do 30 kwietnia.

Dla wszystkich podatników, niezależnie od formy opodatkowania, obowiązuje jeden termin przyjmowania deklaracji – 30 kwietnia. Dlatego do końca kwietnia obowiązek złożenia sprawozdania będą mieli nie tylko podatnicy, którzy składają PIT-36 lub PIT-37, ale także inne formularze zeznań.

WAŻNE: Dotyczy to przedsiębiorców, ale nie pracowników najemnych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz na adres office@progressholding.pl×

Zamówić rozmowę