Obowiązek prowadzenia strony internetowej dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych

Przypominamy! Od 1 stycznia spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne powinny zaktualizować lub stworzyć swoje strony internetowe. Na stronie internetowej mają być publikowane te ogłoszenia, które są wymagane przez prawo bądź zostały wprowadzone do statutów spółek. Dotyczy to wszelkich wpisów w KRS (także wykreśleń). Mowa tu o każdej sprawie, którą zgłasza się do KRS w tym zmiany w organach spółki, zmiany statutu, czy zgłoszenie sprawozdania finansowego.

Strona internetowa spółki powinna, jak nakazuje przepis (Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z 06.09.2019, art. 1, punkt 1), posiadać odrębne miejsce na komunikację z akcjonariuszami. Oznacza to też, że spółki akcyjne i komandytowo – akcyjne posiadające już swoje gotowe strony internetowe powinny poddać weryfikacji czy ich istniejące portale spełniają ten wymóg i w razie potrzeby się do niego dostosować.

Obowiązek tu opisywany dotyczy bez wyjątku wszystkich spółek akcyjnych i komandytowo – akcyjnych bez względu na charakter czy rozmiary prowadzonej działalności, a także posiadaną strukturę akcjonariatu.

Wyżej wspomniana nowelizacja wprowadza także obowiązek zgłoszenia informacji o stronie internetowej spółki akcyjnej oraz komandytowo – akcyjnej do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia powodu do dokonania wpisu.

 ×

Zamówić rozmowę