Ogłoszenie o przetargu

Progress Holding Sp z o o niniejszym ogłasza przetarg na budowę platformy informatycznej stymulującej działania eksportowe MŚP. Uczestnikami przedmiotowej platformy będą MŚP z Polski i krajów WNP a w szczególności Ukrainy.
W celu sfinansowania prac związanych z budową platformy, PH ubiega się o dofinansowanie z programu POIR – 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój.
Zamówienie będzie udzielone zgodnie :
z art. 35 Ustawy o finansach publicznych, w trybie przetargu o którym mowa w art. 70(1) – 70(5) Ustawy kodeks cywilny, oraz wytycznych do PO IR 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój.
Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.)
Jeśli Państwa Jednostka Naukowa spełnia w/w kryteria, uprzejmie prosimy o zapytanie o dokumentują przetargowa pod adres email: bogdan.adamowicz@progressholding.pl
Ostatecznym terminem składania ofert jest 26.04.2017. Oferty powinny być składane w formie elektronicznej podpisane w formacie PDF na email :bogdan.adamowicz@progressholding.pl×

Zamówić rozmowę