Ograniczenia na wjazd do Polski od 15 marca 2020 na 10 dni w związku z koronawirusem.

Od niedzieli 15 marca przez kolejne 10 dni nastąpiły ograniczenia na wjazd do Polski dla cudzoziemców. Wszyscy obywatele Polski znajdujący będący obecnie poza granicami – nie maja ograniczeń w powrocie do Polski.

Rząd Polski zawiesił międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe, ale transport cargo działa.

Towary będą wyjeżdżały i wjeżdżały do Polski bez zakłóceń. Ograniczenia nie dotyczą cudzoziemców kierowców ciężarówek

Po przekroczeniu granicy każdy z wjeżdżających zostanie zarejestrowany, a także przebadany. Zostanie również skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową. Co oznacza kwarantanna – piszemy  niżej

Z powodu koronawirusa ograniczenia na wjazd do Polski nie dotyczą osób:

 • z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim,
 • kierowcy transportu kołowego – np. autobusów i busów. Nie będą musiały one przebywać kwarantanny.

Koronawirus - Coronavirus - Коронаврус - Progress Holding

Kto może wjechać do Polski od 15 03 2020?

 • Obywateli Polski
 • Cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Polski albo pozostają pod stałą opieką obywateli Polski
 • Osób, które posiadają Kartę Polaka
 • Dyplomatów
 • Osób posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie Polski lub pozwolenie na pracę – czyli wszyscy cudzoziemcy oficjalnie pracujący w Polsce mogą swobodnie wjeżdżać do Polski
 • Cudzoziemców, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów. Kierowcy ciężarówek bez ograniczeń mogą wjeżdżać do Polski

Obowiązkowa kwarantanna , w związku z koronowirusem, nie obowiązuje osoby:

 • z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim i które przekraczają granicę regularnie;
 • cudzoziemców, którzy mieszkają w kraju sąsiednim, ale pracują w Polsce i przekraczają granicę regularnie; Obywatele Ukrainy, Rosji, Białorusi, Gruzji i innych krajów, posiadający zezwolenie na pracę, mogą bez kwarantanny wjeżdżać do Polski
 • zawodowych kierowców transportu towarowego i osobowego wykonujących swoje obowiązki.

Na czym polega 14 dniowa kwarantanna

 • w żadnym wypadku nie wychodź z domu
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane. W zakupach czy wyprowadzeniu psa niech pomoże Ci sąsiad lub ktoś bliski
 • jeżeli masz bliski kontakt z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie
 • jeżeli masz objawy choroby, koniecznie zgłoś to telefonicznie do stacji epidemiologicznej

Jeśli macie dodatkowe pytania piszcie na office@progressholding.pl×

Zamówić rozmowę