Operacje Handlowe Wykonywane Przy Eksporcie i Imporcie Towarów z Polski do Innych Krajów

Nieważne, czy nasz towar pochodzi spoza granic Unii Europejskiej, czy może zakupiliśmy go podczas wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – każdej takiej działalności towarzyszą operacje handlowe, takie jak chociażby wystawienie faktury. W związku z tym powstały ich liczne modele, które odpowiadają zróżnicowanym działaniom i sytuacjom podatników. Ważną informacją jest to, że według ustawy o podatku VAT towarem jest wszystko to, co ma fizyczną postać. Przykładowa stawka podatku może natomiast wynosi 23%.

ZAKUP I SPRZEDAŻ NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
Pojęcia takie jak import i eksport zostały w Unii Europejskiej zastąpione innymi modelami transakcji. Zostały one uproszczone, a wszystko to dzięki wdrożeniu praw, które spowodowały, że handel między państwami członkowskimi objęty jest zerowym podatkiem. Całość funkcjonuje obecnie pod nazwą węwnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). Oznacza to, że kiedy kupujemy towar w jednym państwie członkowskim i sprzedajemy w innym, również należącym do wspólnoty, to w momencie, w którym spełniamy jeszcze inne, odpowiednie warunki, możemy naliczyć sobie zerowy podatek. Chodzi głównie o udokumentowanie, że miało miejsce WNT, a nie import lub eksport towarów, a nabywca produktów musi posiadać ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Obejmuje to między innymi transakcje związane z transportem morskim lub lotniczym lub dowóz sprzętu komputerowego do szkół. Jeżeli któryś z nich nie zostanie dopełniony, będziemy zmuszeni rozliczać się za pomocą zwykłej stawki.
Ponieważ Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, to jej również dotyczą przepisy związane z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru i możliwym zerowym podatkiem VAT. Oczywiście handel z państwami członkowskimi będzie wyglądał inaczej niż na terenie Polski.
Podczas handlu w obrębie Unii Europejskiej możemy spotkać się z różnymi miejscami kupna i sprzedaży towaru: zakupu w Polsce i sprzedaży do innego państwa członkowskiego, zakupu na przykład w sąsiadującym państwie UE i sprzedaży w Polsce oraz z transakcjami, które są przeprowadzane przez polskie firmy, ale w całości dzieją się poza granicami kraju, na terenie innych państw Unii.
Cała sytuacja jest stosunkowo prosta w przypadku wystawienia faktury z VAT przez płatnika VAT dla nabywcy, który również jest zarejestrowany w systemie. Zasady zmieniają się jednak, gdy wystawiamy inną fakturę lub nabywca nie zarejestrował się lub nie odprowadza wyżej wskazanego podatku.
Jak wygląda więc sprawa, gdy faktura wystawiona jest bez VAT, ale mamy do czynienia z płatnikiem VAT? Ten problem może pojawić się w różnych sytuacjach. Jedna z nich to może być ustanowienie stawki podatku jako 0% (co nadal jest sprzedażą opodatkowaną).
Co w momencie, gdy została wystawiona faktura VAT dla płatnika bez VAT-u, czyli zwolnionego z konieczności jego opłaty? W prawie ściśle określono zasady takiego zwolnienia i uprawnia do takiego zwolnienia. Możemy stanąć też w obliczy sytuacji, gdy nabywca nie podlega zwolnieniu, ale po prostu nie posiada numeru VAT- UE. W obydwu przypadkach osoba, która nie jest podatnikiem VAT może bez problemu otrzymać fakturę, której wystawienie jest przecież obowiązkiem sprzedawcy. Należy w tej sytuacji pamiętać, że jeżeli polska firma prowadzi działania na rzecz firmy zagranicznej, to miejscem tego świadczenia jest państwo, w którym mieści się siedziba klienta. Jeżeli klient nie posiada numery VAT-EU należy wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem wraz z odpowiednią adnotacją.

ZAKUP POZA TERENEM W UNII EUROPEJSKIEJ I SPRZEDAŻ W JEJ GRANICACH
Innym przykładem może być transakcja, która dokonała się poza granicami UE i przedmiot której fizycznie również znajduje się poza jej granicami. Na przykład towar został zakupiony w Chinach lub na Ukrainie i sprzedany w którymś z państw członkowskich. W przypadku takich towarów należy przede wszystkim pamiętać o uiszczeniu odpowiedniego cła oraz również należy rozliczyć się z podatku, tak jak w przypadku handlu na terenie Unii Europejskiej. W takiej sytuacji mogą zostać wystawione także faktury bez podatku VAT lub takie, które uwzględniają VAT z kraju kupującego. W pierwszej sytuacji to mała kwota wygenerowana przy transakcji może spowodować zwolnienie z opłaty podatku. Dla specjalnych towarów może ona także zostać obniżona. W drugim przypadku rozliczenie jak za zakup krajowy jest możliwe tylko w przypadku czynnego podatnika VAT. Najwygodniej, gdyby taka faktura została wystawiona w języku angielskim. Musi ona zawierać między innymi dane obydwu stron transakcji, informacje dotyczące towaru, numer dokumentu oraz odpowiednie daty. Zasady te nie dotyczą takich artykułów jak wyroby alkoholowe i tytoniowe, perfumy i wody toaletowe oraz towary importowane w drodze zamówienia wysyłkowego.Pamiętajmy, że w momencie, gdy towar nie opuszcza miejsca, w którym jest składowany, to podatek zostanie naliczony w kraju na terenie którego jest składowany.

ZAKUP NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ I SPRZEDAŻ POZA JEJ GRANICAMI
Następną kwestią jest eksport towarów zakupionych w kraju lub na terenie Unii poza jej granice do państw, które nie wchodzą w jej skład. Ta transakcja również może korzystać z zerowego opodatkowania po spełnieniu odpowiednich, określonych prawem warunków. W przypadku krajów trzecich miejscem opodatkowania artykułów jest kraj przeznaczenia, czyli nabywcy. W przypadku podatnika, który nie płaci VAT-u nadal jesteśmy zobowiązani do wystawienia odpowiedniej dokumentacji, ponieważ faktury eksportowe rządzą się takimi samymi zasadami co zwykłe, krajowe faktury.

ZAKUP I SPRZEDAŻ POZA TERENEM UNII EUROPEJSKIEJ
Jak wygląda sprawa podatków w przypadku kupna i sprzedaży odbywających się poza granicami Unii Europejskiej? Oczywiście nie obowiązują tu zasady wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Ponieważ transakcje te odbywają się poza Polską, podatnik nie wykazuje z ich tytułu podatku VAT. Takie towary są także ujmowane przez podmiot w deklaracji VAT-7, a faktura wystawiana jest przez sprzedającego, czyli pochodzi z kraju towaru.W przypadku, gdy zakupiony towar pozostaje na miejscu swojego składowania i nie opuszcza kraju, podatek musi zostać naliczony w kraju na terenie którego jest on przechowywany.
Jak widać, operacje handlowe są zróżnicowane i na ich przebieg ma wpływ wiele czynników. Dlatego zawsze należy najpierw upewnić się w obrębie których państw zostanie ona przeprowadzona, z jakiego rodzaju płatnikiem mamy do czynienia i czy spełniamy warunki, dzięki którym zostaniemy zwolnieni z opłat.
Więcej artykułów o tej tematyce×

Zamówić rozmowę