Opodatkowanie w Polsce 2020

Aby rozpocząć działalność w Polsce, należy najpierw przestudiować i zapoznać się z dość ważnym tematem – podatkami w Polsce. W tym artykule po raz kolejny porozmawiamy o tym, jakie podatki istnieją w Polsce i jakie stawki obowiązują w 2020 roku.

Ważne! Aby prowadzić jakąkolwiek działalność, będziesz musiał uzyskać numer NIP. NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) to dziesięciocyfrowy numer identyfikacji podatkowej, który służy do płacenia podatków w Polsce. Numer ten będzie odtąd używany przez cały okres prowadzenia działalności i będzie identyfikował Cię jako podatnika.

Rozważmy główne formy i stawki opodatkowania w Polsce w 2020 roku.

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce (PIT).

Wszystkie osoby zamieszkałe w Polsce i posiadające dochody z działalności gospodarczej, a także dochody z umów o pracę, umów cywilnoprawnych i innych są zobowiązane do zapłaty podatku od wysokości tego dochodu.

Polscy podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą wybrać dla siebie jedną z opcji opodatkowania:

 1. Pierwsza opcja to skala ze stawkami progresywnymi i dwoma progami – 17% i 32%. Skala uzależniona jest od rocznego dochodu, a jeśli jest niższa od 85.520 zł, to płacisz 17%, jeśli kwota jest wyższa niż 32%.
 2. Druga opcja to ryczałt w wysokości 19% wszystkich dochodów, niezależnie od ich wysokości. Należy zauważyć, że w takim przypadku zostajesz pozbawiony znacznej liczby potrąceń i świadczeń. Zasadniczo z tego wskaźnika korzystają osoby prowadzące działalność gospodarczą.

 

Podatek dochodowy od osób prawnych w Polsce (CIT), czyli podatek dochodowy.

Podatek ten dotyczy wszystkich osób prawnych zarejestrowanych i osiągających dochody w Polsce. Podatek obliczany jest od całkowitego dochodu za rok bez VAT. W 2020 roku obowiązują następujące stawki podatkowe:

 1. Całkowity dochód do 1,2 mln EUR – 9%.
 2. Łączne wpływy powyżej 1,2 mln EUR – 19%.

 

Podatek od towarów i usług w Polsce (VAT).

Podatek wliczony w cenę towarów i usług.

Podstawowa stawka podatku wynosi 23%.

Podatek może dawać różne korzyści w postaci 3%, 5% i 8%. Zależy to od różnych rodzajów usług i towarów.

 

Inne podatki w Polsce.

 • podatek rolny
 • podatek leśny
 • z powództw cywilnych
 • podatek własnościowy
 • podatek od spadków i darowizn
 • podatek samochodowy
 • podatek tonażowy
 • akcyza
 • podatek od gier hazardowych

 

Podatek od wynagrodzeń w Polsce.

Oprócz obowiązkowego podatku dochodowego od osób fizycznych istnieje szereg składek na ubezpieczenia społeczne, które mają zastosowanie do wszystkich pracowników. Te składki są opłacane przez wszystkie firmy publiczne i prywatne. Płaci się wspólnie – część płaci pracownik, część firmowa. Procent jest pokazany w poniższej tabeli:

 

Rodzaje ulg podatkowych Całkowity, % Pracownik,% Firma,%
Fundusz emerytalny 19,52 9,76 9,76
Fundusz dla niepełnosprawnych 8 1,5 6,5
Fundusz ubezpieczeń zdrowotnych 2,45 2,45
Fundusz Wypadkowy 0,67-3,86 0,67-3,86
Fundusz pracy 2,45 2,45
Całkowity: 19,48-24,17 13,71 19,48-24,17

 

WAŻNE!

Od 1 sierpnia 2019 r. W Polsce osoby młode do 26 roku życia są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), jeśli ich roczny dochód nie przekracza 85 520 zł. Jeśli dochód przekracza tę kwotę, podatek zostanie naliczony tylko od nadwyżki.

Zerowa stawka PIT dotyczy młodych ludzi zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umowy o dzieło. Łączenie różnych źródeł dochodu jest dozwolone i nie ogranicza uprawnień do zasiłku.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zawsze możesz do nas napisać na adres office@progressholding.pl, a my udzielimy Ci wszelkich niezbędnych informacji.

Progress Holding - Usługi księgowe
Opodatkowanie w Polsce 2020

 ×

Zamówić rozmowę