Otwarcie firmy budowlanej w Polsce – niezbędne kroki i wymagania

Otwarcie firmy budowlanej w Polsce – niezbędne kroki i wymagania

Obecność Polski w ramach UE gwarantuje ogromny rynek produktów, możliwości biznesowe, a także wykorzystanie siły roboczej i rekrutację specjalistów na różnych poziomach w danej dziedzinie produkcji lub budownictwa. W naszym nowym artykule chcielibyśmy wyjaśnić więcej o zakładaniu firmy budowlanej w Polsce i o tym, jak ją prowadzić. Firmy budowlane są bardzo popularne we wszystkich krajach uprzemysłowionych i Polska nie jest wyjątkiem – sektor się rozwija, rząd inwestuje w budownictwo i jest mnóstwo pracy do wykonania i wysokie zyski do osiągnięcia. O tym, jak założyć firmę budowlaną w Polsce, co jest do tego potrzebne i z jakimi trudnościami i wymaganiami można się spotkać, postara się opowiedzieć Progress Holding.

WAŻNE: Pragniemy zauważyć, że założenie firmy w Polsce jest dość łatwe i nie towarzyszą mu żadne trudności, a sam proces jest dość przystępny dla obcokrajowców.

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia działalności budowlanej w Polsce jest rejestracja firmy w Polsce. Proces rejestracji trwa średnio od 5 do 10 dni. Przed rozpoczęciem procesu rejestracji konieczne będzie ustalenie poniższych punktów i przygotowanie niezbędnych informacji:

 • Ustalić nazwę swojej przyszłej firmy
 • Ustalić adres siedziby firmy
 • Ustalić liczbę współwłaścicieli i ich udziały
 • Określić wysokość kapitału zakładowego. (Obcokrajowcy częściej wybierają formę prowadzenia działalności spółka z o.o., wówczas wysokość kapitału zakładowego wyniesie 5000 zł)
 • Powołanie zarządu spółki
 • Sporządzenie statutu spółki
 • Wybór rodzaju działalności gospodarczej – kody PKD (nie więcej niż 10); w przypadku rejestracji firmy budowlanej w Polskiej Klasyfikacji Działalności – sekcja F – BUDOWNICTWO, działy 41, 42, 43.

UWAGA: Wybierając formę prawną dla firmy w Polsce, przedsiębiorca musi zrozumieć, że rejestrując się jako jednoosobowa działalność gospodarcza, będzie mógł prowadzić profesjonalną działalność w danej branży, ale tylko na mniejszą skalę. W przypadku większych projektów budowlanych i prowadzenia działalności w Europie lepiej wybrać formę spółki z o.o. Statystycznie 90% firm budowlanych w Polsce otwiera spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rejestracja firmy budowlanej w Polsce

Przejdźmy przez cały proces rejestracji spółki w Polsce na przykładzie formularza spółki z o.o.

Istnieją dwa sposoby rejestracji spółki w Polsce:

 1. Rejestracja spółki w Polsce on-line, poprzez system S24
 2. Rejestracja spółki w Polsce poprzez pełnomocnictwo (notarialne), a następnie on-line poprzez system PRS

Rozważmy szczegółowo obie opcje.

Rejestracja on-line jest najbardziej opłacalną i najszybszą opcją. Aby zarejestrować spółkę w Polsce online, należy wykonać następujące czynności:

 • Członkowie zarządu i założyciele spółki muszą sporządzić profil ePUAP = EPC. Podstawą do uzyskania PESEL jest otwarcie firmy w Polsce, notarialna kopia paszportu oraz pełnomocnictwo.
 • Po otrzymaniu numeru PESEL należy zarejestrować się na stronie Profil Zaufany ePUAP. Weryfikacja tożsamości w systemie musi nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od wydania zezwolenia. W celu weryfikacji tożsamości będziesz musiał odwiedzić jeden z urzędów w Polsce lub polski konsulat.
 • Po uzyskaniu możliwości elektronicznego podpisywania dokumentów należy zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
 • Kolejnym krokiem jest wniesienie opłaty za zgłoszenie, kwota wynosi 350 zł. Po uiszczeniu opłaty państwowej, pakiet dokumentów jest wysyłany do sądu w celu rozpatrzenia.
 • Jeśli wszystkie dokumenty zostały złożone poprawnie i sąd nie ma więcej pytań, przychodzi potwierdzenie rejestracji spółki. Spółka otrzymuje numer KRS. Elektroniczne oświadczenie można pobrać ze strony internetowej. Otrzymuje również Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), oraz numer statystyczny w krajowym rejestrze gospodarczym (Rejestr Gospodarki Narodowej).
 • Kolejnym krokiem jest założenie konta bankowego w banku w Polsce. Rachunek zostanie otwarty tylko w obecności wnioskodawcy, osobiście. Procedura otwarcia trwa 1-2 dni.
 • Ostatnim krokiem jest rejestracja nowej firmy w Urzędzie Skarbowym (w celu uzyskania statusu podatnika i płatnika VAT), a także rejestracja w ZUS i Urzędzie Statystycznym.

Rejestracja notarialna jest w Polsce mniej popularna, ponieważ jest dłuższa i droższa. Średnio 1000-1500 EUR kosztuje notarialna rejestracja umowy spółki i założenie firmy w Polsce w systemie PRS. Cały proces trwa od 1 miesiąca i dłużej.

Notariusz nie wymaga osobistej obecności, jeśli posiadasz notarialne pełnomocnictwo. Do notariusza wymagane są następujące elementy:

 • Ważny paszport
 • Dane wszystkich założycieli
 • Kapitał zakładowy
 • Statut spółki

UWAGA: Jeśli umowa spółki jest wykonywana w ten sposób, możliwe jest spersonalizowanie umowy spółki dla każdego właściciela (nie można dokonać dalszych zmian online).

Organizacja pracy przedsiębiorstwa budowlanego

Zatrudnianie pracowników

Rozpoczęcie działalności budowlanej w Polsce bez zatrudniania pracowników jest w zasadzie niemożliwe. Dlatego kolejnym krokiem jest znalezienie i zatrudnienie pracowników. W Polsce koszty pracy pracowników z byłych krajów WNP są szacunkowo niższe niż koszty pracy Polaków. Dlatego zatrudnienie tańszej siły roboczej może zaoszczędzić sporo kosztów na pracach i usługach budowlanych. Dlatego wiele firm budowlanych zatrudnia pracowników z zagranicy, dzięki czemu oszczędza znaczną ilość pieniędzy i obniża koszty płac, a tym samym zwiększa swoją konkurencyjność.

Proces zatrudniania cudzoziemców jest bardzo pracochłonny i wymaga pozwoleń na pracę, co zniechęca lokalnych przedsiębiorców. Dlatego przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w Polsce często sprowadzają ze sobą pracowników i sami zajmują się ich organizacją. Możliwe jest również znalezienie potencjalnych pracowników w Polsce z pomocą firm pośredniczących, które mogą nadzorować proces uzyskiwania pozwoleń na pracę, zawierania umów oraz pomagać w przeprowadzaniu badań lekarskich i odpraw BHP.

Aby oficjalnie zatrudnić obcokrajowca w firmie budowlanej w Polsce należy spełnić wymagania, które są następujące:

 1. Paszport zagraniczny
 2. Wniosek pracodawcy o zatrudnienie cudzoziemca w Polsce w formie zezwolenia (na okres do 2 lat), zezwolenia A (na okres do 3 lat). Dla pozostałych obywateli wymagane jest zezwolenie A.
 3. Podpisana umowa z pracownikiem (z reguły umowy zawierane są na 1 rok)
 4. Otwarta wiza pracownicza (lub wiza bezwizowa dla obywateli niektórych państw np. Ukrainy)

WAŻNE: Należy wiedzieć, że niektóre prace budowlane mogą podlegać kategorii „pracy sezonowej”. W takim przypadku obowiązuje uproszczony proces wydawania pozwolenia na pracę.

Oddelegowanie pracowników – cudzoziemców do pracy w innych krajach UE

W Polsce istnieje również formularz A1 – formularz ten jest wydawany przez polski ZUS osobie, która ma prawo do legalnego pobytu w Polsce (i płaci podatki), ale może być oddelegowana do innego kraju UE np. do pracy na podstawie umowy lub kontraktu. Jeśli więc firma budowlana chce wykorzystać okazję biznesową i prowadzić działalność w Europie oraz podpisać umowę na roboty budowlane w innym kraju UE, to formularz A1 jest obowiązkowym dokumentem dla pracownika pracującego na polskiej wizie lub karcie pobytu. Należy pamiętać, że sam formularz A1 nie będzie wystarczający dla cudzoziemca i wymagane będą dodatkowe dokumenty. Pracownik może prowadzić firmę budowlaną na terytorium innych państw, nie dłużej niż 183 dni.

Sprzęt

Ważnym elementem w funkcjonowaniu firmy budowlanej i rozwoju biznesu będzie dostępność sprzętu lub jego brak. Wielu początkujących przedsiębiorców i początkujących firm, których nie stać na drogi sprzęt (np. koszt nawet używanego sprzętu, jak koparka od 290 tys. zł, spychacz od 300 tys. zł), ucieka się do wynajmowania niezbędnego sprzętu i narzędzi lub kontaktuje się z wykonawcami, którzy posiadają już sprzęt budowlany. Jak mówią doświadczeni przedsiębiorcy, lepiej oszczędzać na sprzęcie, bo jego wynajem sprawi, że nie będziesz konkurencyjny.

Licencje i pozwolenia

Aby rozpocząć działalność budowlaną w Polsce nie potrzebujesz licencji. Działalność budowlaną w Polsce reguluje pozwolenie na budowę. Nowo powstała firma budowlana, przed rozpoczęciem prac, składa całą niezbędną dokumentację do pozwolenia na budowę (lub zrobi to za Ciebie agent, którego zatrudnisz do nadzorowania prac) i po jego uzyskaniu przystępuje do prac budowlanych. Istnieje lista prac budowlanych i remontowych, które nie wymagają pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia do rozpoczęcia. Należą do nich: parkingi, czyszczenie latryn, ogrodzenia, ocieplanie domów, prace związane z zagęszczaniem itp.

Inne prace budowlane muszą być zgłoszone władzom lub należy uzyskać pozwolenie na budowę. Pozwolenia te można uzyskać od władz lokalnych i zazwyczaj nie jest to trudne. A jeśli znajdziesz odpowiedniego inżyniera budownictwa w swojej okolicy, będzie on miał powiązania i możliwości biznesowe, aby uzyskać i sporządzić potrzebną dokumentację.

Poszukiwanie klientów

Założenie firmy w Polsce to nie wszystko. Przyciąganie klientów jest również niezbędne do uruchomienia firmy budowlanej. Niewiele firm rozwija się szybko. Bardzo trudno jest też założyć od podstaw dobrze prosperujący biznes budowlany. Brak pozytywnych opinii i doświadczenia nowo otwartej firmy również utrudnia znalezienie klientów. Nie należy również zapominać o dużej konkurencji w branży. Dlatego wiele młodych firm budowlanych ucieka się do współpracy z dużymi firmami jako wykonawcy lub podwykonawcy. Taka wspólna praca wpłynie pozytywnie na reputację firmy i zacznie otwierać „portfolio” swoich prac.

Nie zapominaj o reklamowaniu swoich usług na różnych zasobach internetowych. Chociaż będzie to wymagało dodatkowych nakładów finansowych, ale zasięg może być bardzo duży, co również znajdzie klientów na Twoje usługi i da impuls do rozwoju biznesu.

Dobrze wykonana praca za konkurencyjne ceny, a oto przed tobą „word of mouth”, które przyczyni się również do promocji twojej firmy na rynku budowlanym w Polsce, a także ewentualnej ekspansji twojegobiznesu w Europie.

Możesz również przyciągnąć klientów poprzez różne usługi cyfrowe, takie jak budowa własnej strony internetowej, przyciąganie ukierunkowanych reklam w sieciach społecznościowych, promocja SEO.

Specyfika księgowości w firmie budowlanej

Księgowość w firmie budowlanej w Polandmall różnią się od księgowości w każdej innej firmie, choć, istnieją pewne niuanse i osobliwości.

Główną trudnością będzie to, że w budownictwie jest wiele etapów i operacji, które muszą być dostarczone i wyświetlane poprawnie w księgowości. Należy wziąć pod uwagę co najmniej następujące elementy:

 • Specyfikę obiektów, ich cechy charakterystyczne
 • Przygotowanie do budowy (projektowanie układów, planów, wykonanie dokumentów)
 • Możliwość kalkulacji krok po kroku
 • Dostępność specjalistycznych dokumentów – kosztorysów, świadectw budowy, projektów, faktur za ruchy wewnętrzne i przekazywanie materiałów itp.

Lepiej, aby firma budowlana prowadziła swoje księgi osobno dla każdego procesu:

 • Przygotowanie do budowy
 • Koszty transportu
 • Prace związane z zakupem
 • Prace budowlane i montażowe.

Do głównych osobliwości rachunkowości w budownictwie należy duża liczba różnych materiałów, z którymi pracują budowniczowie. Jeśli są one przechowywane w różnych magazynach, może to skomplikować proces inwentaryzacji i rozliczania.

Księgowość budowlana jest sporządzana zgodnie z normatywnymi wskaźnikami w celu porównania ostatecznych kosztów rzeczywistych z planowanymi. Racjonalizacji podlegają wszystkie koszty bezpośrednie: koszt materiałów i usług, wynagrodzenia pracowników, amortyzacja itp.

Terminy sprawozdawcze dla przedsiębiorstwa budowlanego w Polsce są następujące:

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – płacić z góry do 20 dnia poprzedniego miesiąca
 2. CIT-8 (sprawozdanie roczne) – do 31 marca każdego roku
 3. Raport VAT-7 – co miesiąc do 25 dnia poprzedniego miesiąca
 4. Listy płac – do 15 dnia poprzedniego miesiąca
 5. Sprawozdanie roczne z finansów – do 30 czerwca.

Prowadząc księgowość firmy budowlanej, chcielibyśmy skupić się na budowie w toku. Budowa w toku to zbiór kosztów poniesionych przez budowniczego, które skumulowały się od dnia położenia obiektu do dnia oddania go do użytku. Obiekty ukończone są związane z konkretną działką. Ukończone budynki i budowle muszą być trwałe; budynki tymczasowe są rozliczane oddzielnie.

WAŻNE: Sumę środków trwałych w budowie tworzy się wyłącznie z kosztów rzeczywistych.

Budowy w toku nie mogą być amortyzowane.

Po otrzymaniu dokumentów źródłowych księgowy podsumowuje wszystkie pozycje kosztów wzniesionego budynku lub budowli. W sumie ewidencjonowane są koszty wyposażenia, materiałów wykończeniowych, surowców, wynagrodzeń pracowników, paliwa do maszyn. Jeśli podczas inspekcji na budowie zostanie wykryta wada, zostanie ona uwzględniona w kosztach.

Proces zakładania firmy w Polsce jest dość czasochłonny, ale w zasadzie, jeśli przedsiębiorca podejdzie do sprawy kompetentnie, nie powinno być szczególnych problemów. Chcąc założyć firmę w Polsce, a także zaoszczędzić czas i wysiłek, lepiej będzie zwrócić się do profesjonalistów, którzy doskonale orientują się we wszystkich etapach tworzenia firmy i znają lokalne przepisy. Jesteśmy gotowi pomóc Państwu na każdym etapie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chciałbyś uzyskać więcej porad na ten temat, skontaktuj się z nami pod adresem office@progressholding.pl.×

Zamówić rozmowę