Otwarcie firmy i prowadzenie działalności na Ukrainie

Otwarcie firmy i prowadzenie działalności gospodarczej na Ukrainie

Kwestia otwarcia firmy przez cudzoziemców na Ukrainie jest dość istotna, nawet pomimo trudnej sytuacji w kraju. Obcokrajowców można znaleźć we wszystkich dziedzinach biznesu – w handlu, w świadczeniu usług, w dziedzinie fast foodów. Wszyscy prowadzą aktywną działalność gospodarczą na terytorium Ukrainy, a tym samym płacą podatki i są kontrolowani przez państwo, tyczy się to także przedsiębiorców będących obywatelami Ukrainy. W tym artykule opiszemy, jak przejść przez procedury wymagane do prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie w możliwie najkrótszym czasie. Na początek proponujemy rozważenie istniejących zalet i wad prowadzenia działalności gospodarczej w tym kraju.

Zalety otwarcia firmy na Ukrainie

Co przyciąga zagranicznych inwestorów i biznesmenów, do założenia firmy na Ukrainie?

– Ukraina staje się przyjazna rynkowi europejskiemu i zaczyna upraszczać proces prowadzenia działalności gospodarczej

– Wyraźny potencjał rynkowy

– W kraju jest wiele przydatnych zasobów

– Istniejący dostęp do morza, co upraszcza prowadzenie handlu

– Dobra sieć komunikacyjna ze względu na bliskość krajów UE

– Stosunkowo tania siła robocza

– Niskie koszty energii

Co jest potrzebne, aby otworzyć firmę

Aby otworzyć firmę na Ukrainie, konieczne będzie przygotowanie pakietu dokumentów i wybór formy organizacyjnej i prawnej prowadzenia działalności. Należy zauważyć, że przed rozpoczęciem procedury rejestracji osoby prawnej trzeba otrzymać numer identyfikacyjny lub kartę podatnika, bez których nie będzie możliwe wystawienie dokumentów od notariusza, a bez tego proces rejestracji firmy będzie nieważny.

Ukraińskie ustawodawstwo zapewnia szeroki wybór legalnych form prowadzenia działalności gospodarczej, oto kilka z nich:

  1. Przedsiębiorca indywidualny. To jedna z najprostszych form działalności gospodarczej. Jest odpowiedzialny za wszystkie zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z całym jej majątkiem, nie wymaga karty przedsiębiorstwa i nie jest osobą prawną, nie wymaga prawnego adresu.
  2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał docelowy tej spółki dzieli się na udziały określone w dokumencie założycielskim. Uczestnicy LLC nie ponoszą odpowiedzialności za swoją własność. Kapitał statutowy może wynosić 1 UAH.
  3. Spółka akcyjna. Podmiot gospodarczy z kapitałem akcyjnym podzielonym na określoną liczbę akcji o tej samej wartości nominalnej.

Warto zauważyć, że wielu prawników radzi wybrać utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ponieważ uważa się ją za najbardziej stabilną formę organizacji biznesu na Ukrainie. Na jej podstawie opracowano już jasne ramy prawne dla istniejących przepisów chroniących przedsiębiorców.

Rejestracja firmy

Oto lista dokumentów jakie należy skompletować, aby zarejestrować firmę na Ukrainie:

– Pełnomocnictwo poświadczone przez notariusza, że ​​nierezydent ma prawo podpisać dokumenty niezbędne do rejestracji, w tym kartę

– Kopia paszportu, przetłumaczona na język ukraiński, podpisana przez tłumacza i poświadczona notarialnie

– Kopia kodu identyfikacyjnego

– Informacje o rodzajach działań, w które firma zamierza się zaangażować jasno określony obszar działalności

– Wielkość kapitału zakładowego

– Rodzaj organu wykonawczego, na przykład zarząd lub indywidualny dyrektor z pełnymi uprawnieniami

– Forma opodatkowania przedsiębiorstwa

Rejestracja państwowa osoby prawnej będzie wymagać dodatkowego zestawu dokumentów, który będzie składał się z następujących elementów:

– Wypełniony formularz wniosku o rejestrację osoby prawnej (przekazany rejestratorowi)

– Karta (dostarczona rejestratorowi)

– Decyzja lub protokół dotyczący utworzenia firmy (przekazane rejestratorowi)

– Pismo powołujące dyrektora firmy (pozostaje przy właścicielu)

– Nazwa firmy/ działalności, powinna być w pełnej i skróconej wersji w języku ukraińskim i angielskim

– Siedziba firmy – adres prawny (zakup lub wynajem)

Wymagania dotyczące pakietu dokumentów mogą się różnić. Należy zauważyć, że po utworzeniu osoby prawnej konieczne będzie uzyskanie certyfikatu ze statystyk, zarejestrowanie się w inspektoracie podatkowym w miejscu otwarcia firmy, otwarcie rachunku bankowego, wyrobienie pieczęci, wyznaczenie głównego księgowego firmy i sporządzenie zasad rachunkowości.

Proces tworzenia i rejestracji firmy na Ukrainie może trwać od 2 do 7 dni. Usługi pośrednictwa w zakresie pomocy i tworzenia firmy na Ukrainie kosztują od 450 euro.

Podatki na Ukrainie

Stawki głównych podatków i opłat na Ukrainie są następujące:

  1. VAT -20% (stawka ryczałtowa dla wszystkich)
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych – stawka 18%
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych – stawka podstawowa 18
  4. Odliczenia na ubezpieczenie społeczne i medyczne – 22% funduszu płac
  5. Podatek od nieruchomości – 1,5%
  6. Podatek od dywidend – 5%
Kraj Podatek dochodowy Podatek dochodowy – osoby fizyczne VAT Podatek dochodowy od dywidend Płaca minimalna (Euro) Koszty założenia firmy (Euro)
Ukraina 18 18 20 5 118 od 450
Litwa 15 15 21 15 555 700-2000
Estonia 20 20 20 20 540 700-2000
Polska od 9 od 18 23 20 524 od 500
Łotwa 20 20-31,4 21 20 430 1000-2500
Słowacja 21 25 20 7 520 2700-3000
Rosja 20 13 20 13 129 od 400
Czechy 19 22 21 15 518 2500

 ×

Zamówić rozmowę