Otwarcie firmy i prowadzenie działalności na Litwie

Otwarcie firmy i prowadzenie działalności gospodarczej na Litwie

Litwa jest jednym z krajów UE o bardzo atrakcyjnych warunkach na rozpoczęcie biznesu. Kraj jest częścią Unii Europejskiej. Sytuacja gospodarcza na Litwie jest ogólnie korzystna, istnieje stabilny rozwój gospodarki rynkowej, Litwini mogą tu znaleźć swoją niszę, istnieją sprzyjające warunki prowadzenia działalności gospodarczej również dla imigrantów.

 

Zalety otwarcia firmy na Litwie

– Niskie stawki wynajmu i podatku

– Możliwość wejścia na rynki europejskie

– Brak kontroli walutowe, walutą oficjalną jest euro, ale konta można otwierać w dowolnej swobodnie wymienialnej walucie

– Środowisko technologiczne i wygodne mechanizmy współpracy z instytucjami państwowymi za pośrednictwem systemów elektronicznych

– Uzyskanie zezwolenia na pobyt dla wszystkich członków rodziny i późniejsze zamieszkanie w UE, swobodny przepływ w Europie

– Możliwość zakupu nieruchomości

– Edukacja na wiodących uniwersytetach w Europie

– Uproszczone uzyskanie wizy do innych krajów

– Ułatwienie obywatelstwa europejskiego

– Handel bez barier celnych (w UE)

– Różne rodzaje świadczeń i brak podwójnego opodatkowania

– Uzyskiwanie pożyczek na korzystnych warunkach i przy niskim oprocentowaniu

– Podobna mentalność dla przedsiębiorców z WNP

– Dużo ludności rosyjskojęzycznej

 

Co jest potrzebne, aby otworzyć firmę

Aby założyć firmę, muszą być spełnione następujące warunki:

– Złożenie wniosku o wizę biznesową na Litwie i uzyskanie dokumentów pobytowy w ciągu sześciu miesięcy

– Umiejętne zorganizowanie wszystkich niezbędnych dokumentów.

Następnie należy wybrać formę własności:

1. IP to indywidualne przedsiębiorstwo. Właściciel jest osobą fizyczną, obecność kapitału zakładowego podczas rejestracji nie jest wymagana, odpowiedzialność spoczywa w całości na właścicielu i jest nieograniczona.

2. CJSC – zamknięta spółka akcyjna. Zakłada się obecność kapitału zakładowego, który dzieli się na akcje. Maksymalna liczba akcjonariuszy wynosi do 250 osób. Ograniczona odpowiedzialność.

3. OAO – otwarta spółka akcyjna. Ta forma własności jest uprawniona do emisji akcji.

 

Rejestracja

Warunki rejestracji spółki na Litwie są takie same zarówno dla rezydentów, jak i nierezydentów i są następujące:

– Obecność oficjalnego biura adresowego firmy, gdzie dokumenty będą wysyłane

– Kontrola w eksmisjach podatkowych. Po zarejestrowaniu firmy w ciągu pięciu dni musisz się zarejestrować.

– Prowadzenie rachunkowości. Co 30 dni konieczne jest dostarczenie sprawozdań z listy płac, a saldo należy złożyć raz w roku. Może to zrobić specjalista w pełnym wymiarze godzin lub firma outsourcingowa.

– Dostępność dokumentacji składowej. Powinna być tylko w języku litewskim, tłumaczenie z zagranicy musi być poświadczone notarialnie.

– Obecność karty

– Płatność kapitału autoryzowanego, który jest dokonywany na czas

– Przygotowanie protokołu ze zgromadzenia akcjonariuszy lub decyzja, czy właściciel jest jedną osobą

 

Rejestracja będzie oparta na następujących zasadach:

– Otrzymanie opłaty rejestracyjnej

– Dokument potwierdzający własność

– Notarialna kopia dokumentu z nazwą firmy

– Pozwolenie władz lokalnych wydane przez firmę na prowadzenie działalności gospodarczej

4 główne etapy rejestracji:

1. Rejestracja unikalnej nazwy, która musi spełniać określone standardy języka litewskiego.

2. Otwarcie konta w banku litewskim.

3. Przygotowanie świadectw rejestracji i ich certyfikacji przez notariusza.

4. Rejestracja spółki w podatku, funduszu ubezpieczeniowym i rejestrze osób prawnych. Dla wygody możesz wystawić podpis elektroniczny.

Koszt usług związanych z otwieraniem i rejestracją firmy za pośrednictwem pośredników wynosi od 700 do 2000 euro, w zależności od pakietu usług.

 

Podatki na Litwie

Jedną z kluczowych zalet rozpoczęcia działalności gospodarczej na Litwie jest lojalność w zakresie opodatkowania (stawki są tu niższe niż w wielu krajach UE) oraz możliwość udzielania pożyczek na zasadach preferencyjnych. Państwo pozwala inwestorom zagranicznym na pełny rozwój.

Stawki podatkowe na Litwie są następujące:

1. VAT. Podstawowa stawka wynosi 21%, stawka preferencyjna 9%, a stawka za towary dla osób niepełnosprawnych 5%.

2. Podatek od zysku wynosi 15%, a jego obniżenie o 5% jest możliwe pod warunkiem, że roczny dochód firmy nie przekracza 300 tysięcy euro, a liczba zaangażowanych pracowników jest mniejsza niż 10 osób.

3. Składki na ubezpieczenie medyczne i społeczne – 40%.

4. Podatek dochodowy wynosi 15%, a pod pewnymi wymogami można go obniżyć do 10%.

5. Podatek od nieruchomości – zależy od gminy (0,3-1%)

6. Opodatkowanie dywidend wynosi 15%.

Należy zauważyć, że w ciągu pierwszych sześciu lat działalności przedsiębiorcy nie są obciążani podatkiem dochodowym.

Dla porównania w poniższej tabeli przedstawiono stawki głównych podatków krajów sąsiednich:×

Zamówić rozmowę