Otwieranie firmy i prowadzenie działalności w Czechach

Otwieranie firmy i prowadzenie działalności gospodarczej w Czechach

Przedsiębiorców z innych krajów do Republiki Czeskiej przyciąga nie tylko dobra reputacja jej rynku, ale także stabilna gospodarka. W 2019 r., według agencji Doing Business, Czechy zajęły 30 miejsce wśród 190 krajów w rankingu „Korzystne warunki do założenia firmy”. Gospodarka kraju aktywnie się rozwija i przyciąga inwestorów z całego świata. Zagraniczny biznes ma tutaj wsparcie na poziomie państwa, co stwarza bardzo dogodne warunki. Przeanalizujmy bardziej szczegółowo, jakie korzyści można uzyskać, rozpoczynając własną działalność gospodarczą w Czechach.

Zalety otwarcia firmy w Czechach

– Potencjalny rynek sprzedaży stale rośnie ze względu na bliskość takich krajów jak Niemcy, Polska, Słowacja i Austria.

– Ramy prawne dla przedsiębiorców zgodne z EU

– Łatwa rejestracja firmy

– Przynależność do UE

– Możliwość uzyskania pożyczek i niskie oprocentowanie kredytów

– Prywatne przedsiębiorstwa w Republice Czeskiej mają duży wpływ na gospodarkę kraju (główni pracodawcy to prywatni przedsiębiorcy)

– Jedna trzecia wszystkich obywateli pracuje w prywatnych przedsiębiorstwach

– Niski poziom korupcji

– Dogodny system podatkowy

– Przejrzystość prowadzenia działalności gospodarczej

– Brak akcyzy na auta i możliwość zaksięgowania w koszty 100% VAT

Co jest potrzebne, aby otworzyć firmę w Czechach

Aby otworzyć firmę w Republice Czeskiej, konieczne będzie przygotowanie pakietu dokumentów i podjęcia decyzji, która z form własności jest w danej sytuacji lepsza. W Republice Czeskiej istnieje kilka form prowadzenia działalności gospodarczej. Oto trzy najważniejsze:

1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Sp z o. o. może mieć do 50 założycieli, prezes tej firmy może być obcokrajowcem. Wielkość kapitału docelowego może wynosić od 1 korony czeskiej i wyżej.

2. Otwarta lub zamknięta spółka akcyjna. Kapitał docelowy tej spółki wynosi od 2 mln CZK za zamkniętą spółkę i 20 mln koron za otwartą.

3. Samozatrudnienie.

Rejestracja

Aby zarejestrować firmę w Republice Czeskiej, musisz dostarczyć następujące dokumenty:

– Dane osobowe przyszłych partnerów

– Zaświadczenie stwierdzające, że nie masz żadnych wcześniejszych wyroków skazujących.

– Zaświadczenie o niekaralności przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, sporządzone nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem dokumentów.

– Dokument potwierdzający stały pobyt (nie więcej niż 3 miesiące) przyszłych udziałowców lub akcjonariuszy i zarządu czeskiej spółki. Dokument ten powinien być sporządzony na podstawie art. 45 ustawy o rejestracji ludności. Dokument ten musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. W obecności współzałożyciela konieczne będzie dostarczenie wyciągu z rejestru KRS przedsiębiorstwa, dokument ten musi również zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.

– Nazwa firmy poświadczona notarialnie.

Kolejny krok rejestracji zostanie przeprowadzony na podstawie następujących działań:

– Posiedzenia akcjonariuszy, które określi główne aspekty sformułowania karty

– Płatności kapitału autoryzowanego i złożenie go na specjalnym koncie

– Definicji i późniejszej komunikacji w kwestii rodzaju działalności spółki w Biurze Działalności Gospodarczej

– Rejestracji adresu prawnego firmy

Proces tworzenia i rejestracji firmy w Czechach, na przykład Sp z o o, potrwa do 7 dni. Koszt utworzenia firmy wyniesie średnio 2500 euro.

Podatki w Republice Czeskiej

System podatkowy w Republice Czeskiej jest dostosowany do standardów UE i opiera się na zasadach gospodarki rynkowej. Pomimo pewnych trudności, koszty podatkowe przy odpowiednim podejściu można zoptymalizować.

1. VAT – podstawowa stawka wynosi 21%, dla niektórych rodzajów towarów stosuje się stawkę obniżoną, 15,10 i 0%

2. Podatek dochodowy – stawka podstawowa 19%

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych – podstawowa stawka wynosi 15%, jeżeli roczny dochód przekracza kwotę 61 078 euro, wówczas dodatkowe 7% musi zostać wypłacone z kwoty przekraczającej podstawę opodatkowania

4. Odliczenia na ubezpieczenie społeczne i medyczne – pracodawca (25 i 9%), pracownik (6,5 i 4,5%)

5. Podatek od nieruchomości – 15% kwoty transakcji.

6. Podatek od dywidend – stawka 15%×

Zamówić rozmowę