Otwieranie firmy i prowadzenie działalności w Estonii

Otwieranie firmy i prowadzenie działalności gospodarczej w Estonii

Estonia od ponad 10 lat jest częścią jednolitego rynku Unii Europejskiej i wchodzi do strefy Schengen. Estonia jest atrakcyjnym krajem dla otwarcia swojej działalności – posiada rozwiniętą gospodarkę, uproszczony system podatkowy, a przedsiębiorcy wsparcie ze strony państwa. Ustawodawstwo krajowe umożliwia obywatelom innych państw prowadzenia prywatnej działalności gospodarczej w Estonii. Ponadto cudzoziemcy, którzy otworzyli swoje przedsiębiorstwa w Estonii, mają takie same prawa do otrzymywania dotacji, świadczeń, pożyczek od państwa, jak lokalni przedsiębiorcy. Jeśli zdecydujesz się rozpocząć działalność gospodarczą w Estonii jako mieszkaniec tego kraju, zauważysz, że firma jest zarządzana głównie za pomocą karty e-obywatelstwa. Dzięki tej karcie stajesz się „e-obywatelem” i możesz podpisać wszystkie niezbędne dokumenty i płacić podatki przez Internet, masz dostęp do wszystkich portali usług publicznych.

Zalety otwarcia firmy w Estonii

– Nie jest konieczne zatrudnianie miejscowego rezydenta w organie zarządzającym firmy, jak to ma miejsce na przykład na Litwie iw innych krajach europejskich. W związku z tym nierezydenci Estonii i UE mogą być założycielami i członkami zarządu.

– Nie ma obowiązkowego warunku wynagrodzenia dla członka zarządu (dyrektora), w związku z czym nie ma wymogu jego minimalnej wielkości

– Nie ma potrzeby faktycznego wprowadzania kapitału zakładowego podczas rejestracji spółki, wystarczy ją zadeklarować

– Stosunkowo niskie obciążenia podatkowe

– Rozwinięta infrastruktura

– Prosty system księgowy

– Możliwość zakupu nieruchomości dla spółki bez żadnych podatków

– Możliwość nabycia pojazdu dla firmy bez płacenia (lub zwrotu) 10-20% podatku VAT

– Wysoko rozwinięty system informacji. Dostępność elektronicznego rejestru handlowego. Dzięki niemu przedsiębiorcy mają możliwość nie tylko otwarcia i zarejestrowania firmy w Estonii, ale także dokonywania zmian w dokumentach, składania deklaracji, a także przeprowadzania wielu innych działań online.

Co jest potrzebne, aby otworzyć firmę w Estonii

Istnieją dwie opcje rejestracji firmy w kraju: przez Internet i u notariusza.

Wymagane dokumenty od osób fizycznych:

– paszport międzynarodowy

– dokument potwierdzający status dyrektora lub członka zarządu

– podpis elektroniczny – e-rezydencja

Wymagane dokumenty od osób prawnych:

– dokument potwierdzający status członka zarządu

– wyciąg z rejestru kraju, w którym zarejestrowana jest spółka

– statut firmy

Aby otworzyć i zarejestrować firmę w Estonii, konieczne jest wybranie formy własności lub formy organizacyjnej i prawnej przyszłego przedsiębiorstwa. Ustawodawstwo estońskie przewiduje kilka różnych typów struktury korporacyjnej, oto najważniejsze z nich:

1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to rodzaj struktury korporacyjnej, z której korzystają osoby pracujące samodzielnie lub w małych grupach. Odpowiedzialność założycieli jest ograniczona wielkością kapitału zakładowego.

2. Spółka akcyjna – tworzona jest do prowadzenia dużej firmy, w której kapitał docelowy nie może być niższy niż 25 tys. Euro. Organem wykonawczym jest zarząd. Warunkiem jest, aby co najmniej połowa członków rady dyrektorów mieszkała w innych krajach UE.

3. Prywatne przedsiębiorstwo jest opcją rozpoczęcia małej firmy. Nie ma minimalnych wymogów kapitałowych. Rachunkowość przeprowadzana jest w ramach uproszczonego systemu. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny za zobowiązania ze swoją własnością.

Rejestracja

Rejestracja firmy w Estonii wymaga określonego zestawu dokumentów:

– Memorandum i Statut

– oświadczenie

– bankowy certyfikat zdeponowania kwoty minimalnego kapitału zakładowego

– otrzymanie zapłaty podatku państwowego za rejestrację

Na podstawie powyższych dokumentów notariusz rejestruje Twoją firmę. Rejestracja potrwa dwa lub trzy dni. Ponadto konieczne będzie dostarczenie innych dokumentów – dokumentu tożsamości, podpisów i dodatkowych informacji, w szczególności adresu prawnego firmy. Może to być w niektórych przypadkach również w domu.

W przypadku jednego właściciela możesz zarejestrować się za pośrednictwem notariusza lub drogą elektroniczną, jeśli posiadasz cyfrowy dowód osobisty, dowód osobisty (o czym wspomniano powyżej).

Koszt usług rejestracji firmy waha się od 800 euro, rejestracja przez pełnomocnika i od 700 euro, przy osobistej obecności do 2000 euro, w zależności od pakietu usług.

Podatki w Estonii

1. VAT – standardowa stawka wynosi 20%, dla niektórych rodzajów towarów stosuje się stawkę obniżoną – 9%. Podatek VAT w wysokości 0% dotyczy towarów eksportowanych z krajów UE.

2. Podatek dochodowy od zysków (dywidend) dla osób prawnych – 20%, podatek dochodowy od osób prawnych – 20%

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych – 20%

4. Podatek socjalny – pracodawca płaci podatek od wynagrodzenia pracownika w wysokości 33%

5. Składka na ubezpieczenie emerytalne – pracownik płaci 2% wynagrodzenia.

Uwaga! Głównym podatkiem uzupełniającym budżet Estonii jest podatek VAT, który firmy płacą tylko wtedy, gdy ich roczny obrót przekracza 40 tysięcy euro. Od 1 stycznia 2018 rząd kraju postanowił zwiększyć próg podlegający opodatkowaniu z 16 tys. euro do 40 tys. Euro w ramach wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw.×

Zamówić rozmowę