Otwieranie firmy i prowadzenie działalności na Łotwie

Otwieranie firmy i prowadzenie działalności gospodarczej na Łotwie

Łotwa jest członkiem Unii Europejskiej, WTO, znajduje się w strefie euro oraz Schengen. Dzięki temu otwarcie firmy na Łotwie zapewnia przedsiębiorcę o statusie europejskiego przedsiębiorcy i możliwości wejścia na rynki europejskie. Ponadto państwo aktywnie wspiera handel zagraniczny. Poniżej rozważamy istniejące zalety i wady otwarcia firmy na Łotwie.

Zalety otwarcia firmy na Łotwie

– Dostęp do rynku UE

– Ta sama waluta jak w większości krajów UE

– Stosunkowo niskie obciążenia podatkowe

– Rozwinięta infrastruktura

– Przystępne pożyczki na rozwój biznesu. Na Łotwie branża bankowa jest skutecznie rozwijana, umożliwiając przedsiębiorcom korzystanie z usług finansowych na najwyższym poziomie.

– Prosty system księgowy

– Cudzoziemiec prowadzący działalność gospodarczą na Łotwie ma prawo do uzyskania zezwolenia na pobyt dla siebie i swojej rodziny

– Możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt poprzez zakup nieruchomości

– Edukacja na europejskich uniwersytetach

– Duży odsetek ludności rosyjskojęzycznej i anglojęzycznej

Co jest potrzebne, aby otworzyć firmę na Łotwie

Aby otworzyć i zarejestrować firmę na Łotwie, musisz najpierw uzyskać wizę biznesową. Jest wydawana przedsiębiorcy odwiedzającemu kraj w celu podróży służbowej i prowadzenia działalności gospodarczej. Aby uzyskać wizę biznesową, wnioskodawca musi uzyskać pozwolenie zatwierdzone przez Łotewską Radę ds. Migracji.

Następnie należy wybrać formę własności. Łotwa zapewnia kilka możliwości zagranicznym przedsiębiorcom, oto najważniejsze z nich:

1. Indywidualny przedsiębiorca to osoba zarejestrowana w rejestrze handlowym jako przedsiębiorca. Pojedynczy akceptant może zawierać transakcje związane z działalnością handlową. Ta forma własności nie oznacza statusu osoby prawnej. Transakcje zawierane są przez samą osobę fizyczną.

2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub LLC jest podmiotem prawnym z kapitałem zakładowym. Kapitał zakładowy składa się z wkładów właścicieli udziałów. Właścicielem udziałów może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna.

3. Spółka akcyjna jest otwartą spółką handlową. Kapitał zakładowy składa się z wartości nominalnej akcji (wkładów akcjonariuszy). Jest to osoba prawna.

Rejestracja firmy na Łotwie

Rejestracja przedsiębiorstwa na Łotwie wymaga obecności określonego zestawu dokumentów i zakończenia procedury zakładania firmy.

Lista wymaganych dokumentów:

– Paszport założyciela

– Decyzja o założeniu spółki

– Wiza biznesowa

– Dokument poświadczający wpłatę kapitału zakładowego na rachunek bankowy

– Informacje o adresie prawnym

– Zgoda właściciela prawnego adresu rejestracji firmy

– Sekcja rejestru uczestników

– Wniosek o zarejestrowanie firmy (formularz KR4)

Procedura rejestracji. Zwykle trwa to do dwóch tygodni i obejmuje następujące kroki:

– Przygotowanie dokumentów rejestracyjnych. Zbieranie wszystkich niezbędnych dokumentów i ich poświadczanie notarialnie.

– Wpłata kapitału autoryzowanego. W tym celu konieczne jest otwarcie tymczasowego rachunku bankowego i zaliczenie do niego kwoty kapitału docelowego.

– Składanie dokumentów do Rejestru Przedsiębiorstw (organu administracji państwowej, w którym przechowywane są wszystkie informacje dotyczące osób prawnych i indywidualnych przedsiębiorców) oznacza opłacenie cła państwowego, bezpośrednie złożenie dokumentów i uzyskanie decyzji o rejestracji.

– Otwarcie rachunku bieżącego w banku. Wybierz bank, wypełnij niezbędne dokumenty, podaj dodatkowe informacje na żądanie banku.

– Otrzymanie numeru VAT. W tym celu należy dostarczyć wszystkie dokumenty dotyczące przyszłej firmy w urzędzie skarbowym.

Ewentualne trudności z zarejestrowaniem firmy na Łotwie mogą się pojawić i polegać na tym, firma musi mieć absolutnie unikalną i nie powtarzającą się nazwę w języku łotewskim z treścią o formie własności. Ponadto cała dokumentacja na Łotwie prowadzona jest w języku łotewskim, a ustawodawstwo krajowe ma pewne cechy szczególne, których zrozumienie dla cudzoziemca nie jest łatwe. Dlatego podczas rejestracji firmy wielu zdecydowanie zaleca kontakt ze specjalistami.

Koszt tych usług waha się od 1000-2500 euro, w zależności od pakietu.

Podatki na Łotwie

System podatkowy na Łotwie jest dość atrakcyjny dla wielu przedsiębiorców.

1. Podatek VAT to standardowa stawka 21%, dla niektórych rodzajów towarów stosowana jest stawka obniżona.

2. Podatek dochodowy – 20%, stawka wzrasta od 2018 r.

3. Stopa progresywnego podatku dochodowego wynosi 20-31,4%

4. Podatek socjalny – 35,09%, miesięcznie – 11% wynagrodzenia podatnika i 24,09% przekazane przez pracodawcę.

5. Podatek od nieruchomości – od 0,2-3% wartości katastralnej nieruchomości.

6. Podatek od dywidend – dywidendy i podobne dochody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jeżeli podatek dochodowy od przedsiębiorstwa w wysokości 20% został już zastosowany do nich zgodnie z nową ustawą „W sprawie podatku dochodowego od osób prawnych” lub podatku dochodowego od osób prawnych lub gdy podatek został zapłacony za granicą. Dywidendy wypłacone z zysków opodatkowanych od dochodu przedsiębiorstwa do 31 grudnia 2017 w 2018 oraz 2019 będą podlegały podatkowi dochodowemu w wysokości 10%.×

Zamówić rozmowę