PIT-2 w 2022 roku

PIT-2 w 2022

Oświadczenie pracownika PIT-2, które upoważnia pracodawcę do pomniejszania zaliczek na PIT o kwotę zmniejszającą podatek składa się w momencie rozpoczęcia zatrudnienia u danego pracodawcy zanim nastąpi pierwsza wypłata. Oświadczenie to obowiązuje do momentu odwołania go przez pracownika. Nie składa się go każdego roku. Te zasady nie uległy zmianie. Co innego w kwestii PIT-2 zmienia się wraz z 2022?

  • 10 razy większa kwota zmniejszająca podatek

Wraz z nowym rokiem nastąpiła podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tys. PLN. Wraz z podwyższeniem kwoty wolnej wzrosła też kwota zmniejszająca zaliczki na podatek. W zeszłym roku wynosiła ona 43,76 PLN miesięcznie. Od 1 stycznia wynosi 425 PLN.

  • PIT-2 pozwala na pobranie mniejszej zaliczki na podatek i wypłatę wyższego wynagrodzenia

Kwota zmniejszająca podatek jest uwzględniana przez pracodawcę na podstawie oświadczenia składanego przez pracownika w PIT-2. Dlatego w 2022 roku jeszcze ważniejsze jest złożenie przez pracownika tego dokumentu, bowiem pozwoli to na uwzględnienie w comiesięcznych wypłatach znacznie wyższej niż w poprzednich latach kwoty zmniejszającej podatek.

Kiedy nie składa się PIT-2

W niektórych przypadkach pracownik nie ma możliwości złożenia dokumentu PIT-2. Tak jest w przypadku pracownika, który jest emerytem, przedsiębiorcą albo wieloetatowcem. Podatnikowi przysługuje jedna kwota wolna. W przypadku przedsiębiorcy kwota ta stosowana jest przy opłacaniu zaliczek na podatek od przychodów z działalności gospodarczej. Natomiast wieloetatowiec może upoważnić tylko jednego pracodawcę do uwzględniania kwoty wolnej. W przeciwnym wypadku podatnik musiałby dopłacać do podatku w rocznym rozliczeniu. Dlatego też pracownik ma możliwość niezłożenia PIT-2 i w dowolnej chwili może to oświadczenie wycofać.×

Zamówić rozmowę