Otwieranie firmy i prowadzenie działalności w Rosji

Otwieranie firmy i prowadzenie działalności w Rosji

 

Rosja jest krajem otwartym na inwestycje zagraniczne. Dlatego każdy cudzoziemiec może otworzyć i zarejestrować firmę w Rosji. Poniżej przedstawiamy, jakie cechy rosyjskiej gospodarki i ustawodawstwa należy wziąć pod uwagę przy otwieraniu firmy, oraz jakie są jej zalety i ograniczenia.

 

Korzyści obejmują:

 

– Ostatnio, ze względu na obecną sytuację gospodarczą, nastąpił odpływ kapitału zagranicznego z kraju. Znacznie ograniczyło to konkurencję na rynku.

– Duża baza surowców

– Spora grupa docelowa. Ludność Rosji jest ogromna i zbliża się do 150 milionów mieszkańców.

– Dość niski poziom profesjonalizmu rosyjskich przedsiębiorców. Zagraniczna firma może zaoferować lepszy produkt / usługę, lepszą obsługę  za rozsądne pieniądze i będzie poza konkurencją

– Niskie koszty pracy, zwłaszcza w regionach. Duże zróżnicowane wynagrodzenia

 

Istniejące ograniczenia i wady rynku rosyjskiego

 

– Słaba, kontrolowana gospodarka

– Biurokracja. Częste kontrole organów regulacyjnych, postrzeganych z reguły jako presja. Ale jest to jedna z cech prowadzenia działalności w Rosji, o czym należy pamiętać.

– Brak zainteresowania biznesem u wielu gmin

– Przedłużający się kryzys i dewaluacja waluty krajowej

– Rosja wciąż jest nosicielem postradzieckiej ideologii

– Ogromna liczba firm o słabej reputacji

– Brak profesjonalnego personelu

– Brak bezpłatnych konsultacji. W Rosji, w przeciwieństwie do wielu krajów, nie ma jednego organu państwowego, który ułatwiłby otwarcie firmy.

 

Co jest potrzebne, aby otworzyć firmę w Rosji

 

Aby otworzyć firmę w Rosji, cudzoziemiec musi spełnić kilka warunków:

– Prawnie zamieszkiwać w kraju

– Uzyskać dokumenty rejestracyjne w miejscu pobytu lub zamieszkania

– Uzyskać pozwolenie na pracę lub patent, jeśli planuje zajmować określone stanowisko w firmie i nie posiadając zezwolenia na pobyt czasowy

– Konieczne jest wydanie kodu identyfikacyjnego przez organy podatkowe

– Apostil i wszystkie dokumenty notarialne muszą być przetłumaczone na język rosyjski

 

Rosyjskie ustawodawstwo zapewnia cudzoziemcom wiele form własności. Proponujemy rozważyć trzy najważniejsze z nich:

 

  1. Działalność indywidualna. Indywidualna osoba prowadząca biznes bez zakładania firmy. Ten schemat służy do prowadzenia małych firm. Za wszystkie zobowiązania indywidualny przedsiębiorca odpowiada osobiście.
  2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma ma minimalny kapitał zakładowy (płatny gotówką, wielkość minimalnego kapitału zakładowego wynosi 10 000 rubli). Ograniczona odpowiedzialność, założyciele odpowiadają tylko kosztem udziałów w kapitale zakładowym. Po rejestracji taka firma uzyskuje status podmiotu prawnego z kapitałem zagranicznym, który rozszerza na nią wszystkie przepisy prawne (w tym gwarancje ochrony) dotyczące inwestycji zagranicznych.
  3. Spółka akcyjna. Specyfiką tej spółki jest to, że kapitał autoryzowany staje się akcjami należącymi do akcjonariuszy. Akcjonariusze ponoszą odpowiedzialność za wartość swoich akcji i nie odpowiadają osobiście. Jest to z reguły przeznaczone dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Ta jednostka strukturalna nie będzie niezależnym podmiotem prawnym, ale oddzielnym działem spółki zagranicznej upoważnionej do pełnienia funkcji reprezentatywnych i biznesowych. Jednocześnie możliwość pracy w oddziale / biurze przedstawicielskim pojawia się dopiero po akredytacji.

 

Rejestracja firmy w Rosji

 

Procedura rejestracji firmy obejmie następujące kroki:

 

– Wybór nazwy organizacji lub firmy. Nazwa musi być unikalna, odzwierciedlać działalność firmy i nie zawierać nazwy władz federalnych i tym podobnych.

– Wybór legalnego adresu. Może być w miejscu siedziby firmy, w miejscu masowej rejestracji (za opłatą) lub w miejscu zamieszkania założyciela.

– Wybór rodzaju działalności zgodnie z OKVED (All-Russian Classification of Activities).

– Określenie wielkości kapitału zakładowego.

– Przygotowanie decyzji założyciela lub protokołu ze spotkania założycieli w sprawie utworzenia firmy.

– Przygotowanie memorandum stowarzyszenia, karty statutowej i innych dokumentów założycielskich.

– Przygotowanie i złożenie wniosku P11001 o przesłanie do rejestratora, podpisane i poświadczone notarialnie.

– Wypłata cła państwowego w wysokości 4000 rubli.

– Wybór systemu podatkowego.

– Weryfikacja, złożenie, podpisanie i złożenie dokumentów do urzędu. Termin rejestracji wynosi co najmniej 3 dni. W przypadku pozytywnej decyzji organ podatkowy przesyła na adres e-mail wnioskodawcy dokumenty dotyczące rejestracji w USRLE (jednolity rejestr osób prawnych) oraz dowód doręczenia organowi podatkowemu i statutowi wraz z notatką.

– Otwarcie rachunku bankowego organizacji, rejestracja osoby prawnej w PFR (fundusz emerytalny) i FSS (fundusz ubezpieczeń społecznych).

 

Proces tworzenia i rejestracji firmy w Rosji może trwać od 3 do 7 dni. Usługi mediacyjne za pomoc i założenie firmy w Rosji kosztują od 400EUR, w zależności od formy własności organizacji i pakietu dokumentów przedłożonych do rejestracji.

 

Podatki w Rosji

 

Pomimo oświadczeń urzędników główna część dochodów z działalności gospodarczej w Federacji Rosyjskiej idzie na opłacenie podatków. Jednocześnie wielu obcokrajowców zastanawia się, jak nierezydent może prowadzić działalność w Rosji. W rzeczywistości status założyciela niebędącego rezydentem wpływa jedynie na otrzymanie dywidendy. Sama firma, pomimo kapitału zagranicznego, będzie miała rezydencję rosyjską. Z reguły takie przedsiębiorstwo płaci:

 

  1. VAT -20% (w wyjątkowych przypadkach 10%)
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych – stawka 20%
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych – 13%
  4. Odliczenia na ubezpieczenie społeczne i medyczne – 302% funduszu płac
  5. Podatek od nieruchomości – 2,2%
  6. Podatek od dywidend – 15%