Likwidacja spółki

Wykonanie pełnego procesu likwidacji spółki i wykreślenie z KRS.

Proces

Likwidacja spółki jest długotrwałym i skomplikowanym procesem. Okres likwidacji trwa od 7 do 12 miesięcy.
Jednym w wymagań likwidacji jest rozliczenie należności, zobowiązań, środków trwałych i magazynu tak aby w bilansie zamknięcia spółki nie występowały te pozycje