Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), a rejestracja spółek

Wraz z zakończeniem czynności związanych z założeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych. Co należy zrobić, aby poprawnie odprowadzić podatek?

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), a rejestracja spółek

Należy złożyć prawidłowo wypełnioną deklarację PCC-3(5), samodzielnie obliczyć podatek oraz dokonać jego wpłaty w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki. Podstawą opodatkowania jest wartość kapitału zakładowego pomniejszonego o koszt wpisu do KRS i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (opłata manipulacyjna nie podlega odliczeniu). Stawka podatku PCC od umowy spółki wynosi 0,5%.

Przykład:

Kapitał zakładowy wynosi 5000 PLN, opłata za rejestrację 350 PLN, a publikacja z MSG 100 PLN. Podatek odliczamy od kwoty 4650 PLN. 0,5% od tej kwoty wynosi 23,25. Zatem podatkiem będzie tu kwota 23,25 PLN.

Chcesz założyć spółkę i potrzebujesz w tym pomocy? Napisz do nas na office@progressholding.pl. Pomożemy Ci również poprawnie odprowadzić podatek po rejestracji.×

Zamówić rozmowę