Podatki w Polsce w 2021 roku – część druga

Od 01 stycznia 2021 r. rząd wprowadził szereg nowych podatków w Polsce Od 2021 roku weszło kilka zmian, które spowodowały wzrost obciążeń podatkowych obywateli.

Kto, kiedy i za co zapłaci więcej z nadejściem nowego roku prezentujemy w materiale poniżej, w tabeli oraz w komentarzach.

 

Zmiany podatkowe w 2021 roku

Zmiany na korzyść podatników Niekorzystne zmiany
Estoński CIT Opodatkowanie – podatek dochodowy od spółek komandytowych
9% podatku dochodowego – wzrósł limit do 2 mln EUR przychodów. Opodatkowanie sprzedaży firmy z branży nieruchomości
Slim VAT Podatek handlowy
Podatek Free Opłata cukrowa – opłata za produkty
Podatek dochodowy / podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z budowy Opodatkowanie dochodów z pracy za granicą
Zmiany ryczałtowe Podwyższenie podatku od nieruchomości
Rozliczenie importu towarów w sposób uproszczony Podatek od deszczu
Ulga na robotyzację Wyższe opłaty za posiadanie psa
Ulgi dla młodych Zmiany podatku VAT na zakupy na chińskich portalach
Status podatnika bezgotówkowego Podatek od plastiku

 

Teraz pokrótce skomentujmy te zmiany.

 

„Estoński” CIT

Od 1 stycznia 2021 r. Część firm będzie mogła korzystać z tzw. estońskiego podatku dochodowego. Istotą tej decyzji jest odroczenie czasu ściągania podatków do momentu wypłaty przez przedsiębiorstwo zysków. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy też woli rozliczać się według starych zasad. Zgodnie z ustawą opodatkowanie na nowych zasadach będzie dostępne dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych, w których udziałowcami są tylko osoby fizyczne. Próg, poniżej którego firma będzie uprawniona do tej decyzji, wynosi 100 mln zł rocznie przychodów rocznie. Podstawowym założeniem tzw. Estońskiego CIT jest odroczenie zapłaty podatku do momentu podziału zysków przez spółkę kapitałową. Dopóki zysk otrzymany przez spółkę nie zostanie przekazany akcjonariuszom (na przykład w formie dywidendy).

 

Slim VAT

Od stycznia 2021 r. Wejdą w życie przepisy upraszczające i unowocześniające naliczanie podatku VAT przez podatników.

Te zmiany obejmują:

  1. Łatwiejsze rozliczenia
  2. Ulgę dla eksporterów
  3. Ogólnie przyjęte rozsądne przeliczanie kursów walut na podatek VAT i podatek dochodowy od osób fizycznych / CIT
  4. Pakiet korzyści finansowych dla przedsiębiorców.

podatki 2021 - Progress Holding

9% podatku dochodowego

Od 1 stycznia 2021 r. Limit przychodów z obecnie ustalonego 1,2 mln euro do 2 mln euro zostanie zwiększony. daje prawo do stosowania 9% stawki do opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podatników CIT. Na chwilę obecną stawka ta będzie dostępna dla małych podatników i podatników, którzy rozpoczną działalność w roku rozpoczęcia tej działalności (limit ustalania statusu małego podatnika pozostaje niezmieniony – 2 mln euro przychodu wraz z kwotą podatek od towarów i usług w poprzednim roku podatkowym). Należy pamiętać, że stawka 9% może być stosowana do opodatkowania dochodów innych niż zyski kapitałowe.

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z budowy

W związku z trwającym stanem epidemii ustawodawca zdecydował o wydłużeniu okresu zwolnienia z podatku od dochodów z budownictwa uregulowanego w art. 24b ustawy o podatku dochodowym oraz art. 30g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Rabat na robotyzację

Aktualizacja Narodowego Programu Rozwoju (dalej – NPR) zapowiada wprowadzenie nowego wsparcia dla przedsiębiorców w postaci zachęt podatkowych związanych z kosztami poniesionymi na automatyzację i robotyzację działalności gospodarczej podatników (zasiłki dla bezrobotnych). Według Ministerstwa Finansów świadczenie z robotyzacji będzie obowiązywać od drugiego kwartału 2021 roku.

Zwolnienie z pracy musi być ulgą podatkową dostępną dla wszystkich płatników podatku dochodowego. Jednocześnie prawo do korzystania z korzyści nie powinno zależeć od branży, w której przedsiębiorca działa, ani od wielkości prowadzonej przez niego działalności, co świadczy o ogólnodostępności proponowanego rozwiązania. Nowa korzyść to funkcja w postaci środków na badania i rozwój – B + R, da to podatnikom możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania tzw. kosztów kwalifikowanych, czyli wskazanych w zamkniętym katalogu kosztów. Rabat na prace przewiduje możliwość odliczenia 50% powyższej kwoty.

Planowanym rozwiązaniem jest terminowość i stosowanie ulg podatkowych. Według doniesień zwolnienie dotyczy kosztów poniesionych na robotyzację i automatyzację działań w latach 2021-2025. Jednak odliczenia można dokonać zarówno w latach powyżej, jak i w następnych 6 latach. Oznacza to, że ostatnim momentem na odliczenie kosztów kwalifikowalnych będzie 2031 rok.

 

Składki do ZUS

Od stycznia 2021 r. Łączne składki na ubezpieczenia społeczne mogą wzrosnąć o 195 zł. Prognozowany wzrost nie jest największy w porównaniu z poprzednimi latami, ale tym razem zbiega się w czasie z wygaśnięciem niektórych zapisów Tarcz Antykryzysowych. A to z kolei może znacznie zwiększyć obciążenie biznesu w Polsce.

 

Podatek cukrowy

Opłata cukrowa to nazwa szczególnego cła nakładanego na napoje zawierające cukier. Ta lista obejmuje zdecydowaną większość napojów zawierających cukier, nawet piwo. Cło, zwane podatkiem cukrowym, będzie nakładane na przedsiębiorców sprzedających produkty zawierające cukier (w tym alkohol) i składniki aktywne. Przedsiębiorcy zapłacą podatek w momencie wystawienia produktów na sprzedaż. Zgodnie z ustawą zmieniającą niektóre przepisy w celu promowania zdrowych wyborów konsumenckich, firmy będą płacić podatek od napojów:

– z dodatkiem składnika aktywnego – kofeiny lub tauryny,

– z cukrem lub substancją słodzącą, w tym napoje alkoholowe w opakowaniach mniejszych niż 300 ml.

Opodatkowana ilość będzie zależała od ilości środka słodzącego w napoju.

 

Podatek handlowy

Od stycznia 2021 r. Będzie obowiązywał również podatek od handlu detalicznego.

Nowy podatek będzie miał dwie stawki:

– stawka 0,8% będzie dotyczyła miesięcznych przychodów ze sprzedaży detalicznej nieprzekraczających podstawy opodatkowania 170 mln zł,

– stopa 1,4% przy dochodach przekraczających 170 mln zł miesięcznie

Podstawą opodatkowania będzie miesięczna nadwyżka przychodów ze sprzedaży w wysokości ponad 17 mln zł.

 

Podatek własnościowy

Stawki podatku od nieruchomości mogą wzrosnąć:

– do 0,85 zł za 1 mkw. m powierzchni użytkowej – podatek od budynków mieszkalnych;

– do 0,99 zł za 1 mkw. powierzchni – podatek gruntowy związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób jej zaklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków;

– do 24,84 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej – podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części wykorzystywanych na cele gospodarcze.

 

Agencja Nieruchomości

To jest nowy rodzaj firmy. Do tej pory polskie przepisy podatkowe nie regulowały działalności spółek z branży nieruchomości. Przedsiębiorstwo nieruchomości jest zdefiniowane w art. 4a pkt 35 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z nowymi przepisami obowiązek zapłaty podatku od zysków ze sprzedaży udziałów w tzw. Spółkach nieruchomościowych od sprzedającego spółce deweloperskiej ma na celu poprawę efektywności poboru podatku dochodowego. Rozliczenie zobowiązania będzie polegało na nałożeniu na spółkę nieruchomościową obowiązku podatnika u źródła.

 

Podatek od deszczu

To nie jest żart. W Polsce rzeczywiście pojawił się podatek od deszczu.

Im większą budynek zajmuje powierzchnię, tym więcej wody gromadzi się na swoim dachu. Powstaje potrzeba pozbycia się tej wody, zwiększając proporcjonalnie obciążenie kanalizacji burzowej i związanych z nią systemów. Za to płaci się podatek od deszczu.

Wcześniej środki te zbierano tylko z budynków o powierzchni 3,5 tys. Mkw., Teraz planują zmniejszyć tę wartość do 600 mkw. Oznacza to, że właściciele niektórych domów prywatnych i większości budynków mieszkalnych będą teraz objęci nowym podatkiem.

 

Podatek od plastiku

Jest to opłata w wysokości 80 EUR za kilogram nierafinowanych odpadów z tworzyw sztucznych. Podatek został wprowadzony w związku z dążeniem Unii Europejskiej do ograniczenia produkcji plastiku jednorazowego użytku. Nowe rozporządzenie zostało przyjęte na posiedzeniu Rady Europy w dniach 17-21 lipca 2020 r. Wpływy z podatku przeznaczone są na wsparcie budżetu Wieloletnich Ram Finansowych oraz Funduszu Odbudowy związanej z pandemią koronawirusa (tzw. UE nowej generacji). Najwyższy podatek od plastiku zapłacą kraje, które nie zbierają i nie poddają się odpowiednio recyklingowi. Zgodnie z przyjętymi umowami nowa taryfa będzie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

 ×

Zamówić rozmowę