Podsumowanie zmian podatkowych

Podsumowanie zmian podatkowych

Od 1 lipca weszły nowe zmiany w sferze podatkowej, które będą miały istotny wpływ na działalności firm oraz podatników. W niniejszym wpisie chcemy je dla Państwa krótko podsumować.

  • Spadek PIT z 17% do 12% dla podatników na skali podatkowej.
  • Rozliczenie części składek zdrowotnych w podatku dochodowym dla przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Nowe odliczenie nie będzie przysługiwać osobom rozliczającym się według skali podatkowej.
  • Likwidacja ulgi dla klasy średniej.
  • Ujednolicenie terminów rozliczenia rocznego PIT dla wszystkich formularzy do 30 kwietnia. Zeznania te mogą być składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia. Dodatkowo dostępny jest jednolity wzór PIT-2, w którym zawierać się będą oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki.

Bez mian pozostaje kwota wolna od podatku, nadal jest to 30 tys. PLN w skali roku. Wyższy próg podatkowy to nadal 120 tys. PLN.

Od 1 stycznia 2023 planowana jest możliwość stosowania kwoty wolnej od podatku u 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS). Znaczy to, że od następnego roku będzie możliwe upoważnienie nawet 3 rzeczonych płatników do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę wynosząca 3600 zł).×

Zamówić rozmowę