Polski Ład – minimalny podatek dochodowy

Polski Ład – minimalny podatek dochodowy

Wiele zmian związanych z podatkami weszło w życie w Polsce od początku bieżącego roku. Między innymi – podatek dochodowy od osób prawnych – CIT. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć, kto zapłaci podatek, z czego będzie się składać podstawa opodatkowania, a kto będzie zwolniony z płacenia.

Po raz pierwszy podatek CIT płacony jest przez firmy, które poniosły stratę. Wyjątków jest wiele, ale trzeba uważać, aby nie znaleźć się wśród firm, które będą musiały ponosić zapłacić CIT ponosząc starty.

 

Które firmy ze stratą będą musiały zapłacić

Płatność dotknie firmy polskie, a także firmy podmiotów zagranicznych, które:

  • nie osiągnęły pewnej rentowności, tj. jeśli firma poniosła straty w ciągu ostatniego roku lub jej dochód będzie niższy niż 1% jej zysku.
  • poniosło stratę i prowadzisz działalność od ponad 2 lat (poniżej zobaczysz wiele wyjątków) lub których udziałowcy lub założyciele są wyłącznie osobami prawnymi.

W takim przypadku spółka będzie musiała zapłacić podatek od działalności operacyjnej. Należy pamiętać, że projekt przewiduje również obniżenie podstawy opodatkowania poprzez odliczenia obniżające podstawę opodatkowania (poza odpisaniem nieściągalnych długów) oraz dochód, który jest uwalniany w specjalnych strefach ekonomicznych lub na podstawie decyzji o wsparciu inwestycji.

Według analityków minimalny podatek będzie obowiązywał tylko niewielki odsetek firm, a w szczególności dotknie to duże korporacje, które wcześniej uchylały się od opodatkowania w Polsce. Miało to doprowadzić do sytuacji, w której powinny wygrać firmy, które wcześniej nie korzystały ze schematów optymalizacji podatkowej. Ale są oczywiście przeciwnicy tej regulacji, którzy uważają, że w praktyce może ona jeszcze mocniej uderzyć w drobnych podatników CIT i stać się dla nich dodatkowym obciążeniem. Na przykład firmy prowadzące handel o niskiej rentowności – handel towarami konsumpcyjnymi, żywnością, kosmetykami itp. Średnio rentowność takich firm wynosi 0,7%.

 

Obliczanie podatku dochodowego

Podstawa opodatkowania składa się z następujących pozycji:

  • 4% wartości dochodu z działalności „operacyjnej”,
  • poniesione na podmioty powiązane: koszty finansowania dłużnego powyżej 30% „podatkowej EBIDTA”,
  • odroczony podatek dochodowy wynikający z ujawnienia w obliczeniach podatkowych wartości niematerialnej i prawnej nie podlegającej amortyzacji w zakresie, w jakim skutkuje to wzrostem zysku brutto lub zmniejszeniem straty brutto,
  • wydatki na usługi niematerialne (w zakresie, w jakim jest to zgodne z obowiązującym art. 15 E Ustawy o podatku dochodowym) o ponad 30% „podatkowej EBITDA”.

Podatek musi wynosić 10% podstawy opodatkowania. Nowy podatek dochodowy powinien obejmować te firmy, które wykazują stratę lub mają mniej niż 1% udziału w dochodach. Podatek wyniesie 0,4% przychodów + 10% wydatków pasywnych (wydatki na finansowanie dłużne oraz wydatki na usługi niematerialne – czytaj art. 15C i art. 15E CIT). Kwota minimalnego podatku dochodowego zapłaconego za ten rok podatkowy zostanie odliczona od zobowiązania podatkowego CIT (przez kolejne 3 lata).

 

Kto będzie zwolniony z płacenia

Podatku dochodowego od osób prawnych nie zapłacą następujący podatnicy:

  • firmy, które rozpoczęły swoją działalność od nowego roku i prowadzą ją przez kolejne 2 lata,
  • firmy będące korporacjami finansowymi,
  • firmy, które uzyskały dochód co najmniej o 30% niższy niż dochód uzyskany rok wcześniej,
  • spółki, których udziałowcami lub założycielami są wyłącznie osoby fizyczne, a także jeżeli podatnik nie posiada akcji (udziałów) w kapitale innej spółki.

Zmiany w płatności podatku dochodowego od osób prawnych weszły w życie 1 stycznia 2022 r.

Podstawa prawna: 23.11. 2021 w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2021, poz. 2105)

Jeśli masz dodatkowe pytania na ten temat lub chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami –office@progressholding.pl.



×

Zamówić rozmowę