Polski rynek kapitałowy w 2018 r zostanie zaliczony do rynków rozwiniętych

Globalny indeks FTSE Russell (należący  do London Stock Exchange) dokonał przekwalifikowania Polski jako rozwiniętego rynku od września 2018, uaktualnienia z sytuacji na rynkach wschodzących. Decyzja oznacza, że ​​Polska „dołączyła do 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata”, w tym w Niemczech, Francji, Japonii, Australii i Stanach Zjednoczonych itd.
Co to praktycznie znaczy dla WGPW? Część pieniędzy z funduszy przeznacza na rynki wschodzące może opuścić Polskę natomiast fundusze inwestujące część swoich kapitałów tylko w rynki gospodarek rozwiniętych ulokuje środki w Polsce. Dla  funduszy pozostaje ryzyko kursowe złotówki wobec innych walut. Jakich pieniędzy jest więcej to się okaże od połowy 2018 r. Rozsądek podpowiada, że na WGPW powinno być mniej wahań ale to się okaże.
Jednakże nie spodziewamy sie, że łatwiej będzie pozyskiwac pieniadze od inwestorów. Szczególnie,
że dotyczyc to bmoże raczej największych firm z WIG20. Możliwe, że największe biura maklerskie będa mogły pozyskać nowych kontrahentów.×

Zamówić rozmowę