Polski rynek pracy po kwarantannie

Pandemia koronawirusa dotknęła niemal wszystkie obszary gospodarki i życia społecznego w Polsce. Wpłynęło to również na wzrost bezrobocia. Należy jednak zauważyć, że sytuacja jest stosunkowo stabilna, dlatego nadal nie obserwuje się silnego wzrostu bezrobocia. Rządowe pakiety wsparcia dla przedsiębiorców, stanowiące tarczę antykryzysową i finansową, również pomagają ograniczyć wzrost bezrobocia. Pomagają chronić miejsca pracy.

Z badań Narodowego Banku Polskiego wynika, że ​​część firm, bo 15%, będzie w przyszłości redukować miejsca pracy kosztem cudzoziemców, 7% planuje uniknąć przyciągania pracowników z zagranicy, ale 73% firm nie planuje większych zmian w zatrudnieniu cudzoziemców. Pozostałe 4% polskich firm wyraziło gotowość do zwiększenia liczby zatrudnionych pracowników migrujących.

Jakie jest zapotrzebowanie na rynku pracy w Polsce w 2020 roku?

Według Urzędu Pracy liczba wakatów w maju wyniosła 72 tys., Czyli o 14 tys. Więcej niż w kwietniu 2020 r., A liczba ta stale rośnie i dodaje optymizmu na przyszłość. Poza tym w Polsce jest wiele branż i firm, w których pomimo panującej pandemii brakuje siły roboczej.
Obecnie najbardziej pożądani na rynku pracy są pracownicy sektora przemysłowego. Lista wolnych miejsc pracy obejmuje również dużą liczbę pracowników handlowych, budowniczych, magazynierów, pracowników sezonowych. Specjalne jest również zapotrzebowanie na pracowników dostawczych.
Od początku pandemii i podczas kwarantanny wielu zagranicznych pracowników zaczęło opuszczać kraj i wracać do ojczyzny. Dlatego, aby nie pozostawić polskich pracodawców bez siły roboczej, polski rząd przyjął szereg ustaw antykryzysowych dotyczących migrantów zarobkowych i wydawania zezwoleń na pracę. Jedną z najważniejszych była kwestia wydłużenia okresu legalnego pobytu i zatrudnienia w Polsce w czasie kwarantanny.

Przyjęta ustawa obowiązywała wszystkich cudzoziemców przebywających w Polsce od 12 marca 2020 roku na podstawie następujących dokumentów:
– wiza Schengen
– wiza wydana przez inny kraj strefy Schengen (w tym długoterminowa)
– zezwolenie na pobyt wydane przez inne państwo Schengen
– w ramach ruchu bezwizowego
– wiza długoterminowa wydana przez inne państwo członkowskie UE
– zezwolenie na pobyt wydane przez inne państwo członkowskie UE

Pobyt tych osób uważa się za legalny do końca 30 dnia od dnia, w którym sytuacja nadzwyczajna lub epidemiczna została uchylona.
W praktyce okres na wydanie zezwolenia na pracę nie uległ przyspieszeniu, a raczej wydłużył się. Teraz w Warszawie trzeba czekać około 1 miesiąca na decyzję w sprawie wydania zezwolenia na pracę typu A.

Czego migranci zarobkowi mogą się spodziewać w przyszłości i jak rozwijać się będzie sytuacja?

Już teraz wiadomo, że pandemia wywoła recesję w światowej gospodarce, nie tylko w tym roku, ale iw przyszłym. W związku z tymi warunkami w rozwiniętych krajach europejskich, w tym w Polsce, nastąpi redukcja miejsc pracy, dotknie to również migrantów zarobkowych. Ale nie należy rozpaczać, jak mówią eksperci, po zwycięstwie nad pandemią pojawi się więcej możliwości pracy. Wynika to z faktu, że poziom płac w UE będzie się obniżał, a mieszkańcy nie będą zadowoleni z takiego stanu rzeczy, co da szansę na znalezienie pracy dla migrantów zarobkowych z Ukrainy, Rosji i Białorusi. Będą gotowi do pracy na dogodniejszych dla pracodawców warunkach i za mniejsze pieniądze.
W związku z tym należy zwrócić uwagę na następującą kwestię. Istnieją obawy, że pracodawcy będą chcieli wykorzystać sytuację gospodarczą i zatrudniać pracowników nielegalnie. W odpowiedzi Unia Europejska może wprowadzić ścisły system kontroli w celu ograniczenia nielegalnego zatrudnienia. Dlatego niektórzy migranci z wizą pracowniczą będą mogli łatwo znaleźć pracę w UE. Wszyscy inni muszą być przygotowani na to, że opcje nielegalnej pracy będą utrudnione. Po pandemii koronawirusa prawdopodobnie wzmocnione zostaną wszystkie rodzaje kontroli, w tym kontrola graniczna. Dlatego też, aby uniknąć kłopotów w przyszłości, każdemu, kto wyjeżdża do pracy za granicę, w tym do Polski, radzimy mieć pozwolenie na pracę i wizę pracowniczą. Nasza firma, między innymi, świadczy pomoc w uzyskaniu takich zezwoleń.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zawsze możesz do nas napisać na adres office@progressholding.pl, a my udzielimy Ci wszelkich niezbędnych informacji.

Polski rynek pracy po kwarantannie


×

Zamówić rozmowę