Pomoc dla Ukrainy kosztem uzyskania przychodu

Pomoc dla Ukrainy kosztem uzyskania przychodu

Przekazywana dla Ukrainy pomoc humanitarna na rzecz, między innymi, organizacji pożytku publicznego, samorządów, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych będzie kosztem uzyskania przychodu

Zgodnie z przyjętym przez rząd Polski projektem ustawy (07.03.2022), kosztem uzyskania przychodów będą koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych w okresie od dnia 24 lutego 2022 do dnia 31 grudnia 2022 na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Mowa tu o darowiznach, jakie trafią do organizacji pożytku publicznego, jednostek samorządu terytorialnego, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów wykonujących na terytorium RP lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego.

WAŻNE! Koszty wytworzenia lub nabycia darowizn nie mogą zostać wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.×

Zamówić rozmowę