Ponowne składanie dokumentów dla uzyskania karty pobytu

Co zrobić, jeśli otrzymałeś odmowę wydania karty pobytu? Jakie działania można podjąć w tym przypadku?

Często sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że wiza posiadana visa traci ważność. Poniżej przedstawiamy, co można zrobić w danych okolicznościach:

 

  1. Wyjazd z kraju.

Po otrzymaniu negatywnej odpowiedzi na decyzję cudzoziemiec ma 30 dni na opuszczenie terytorium Polski. Pobyt jest możliwy tylko wtedy, gdy wiza jest nadal ważna.

  1. Złożenie odwołania po otrzymaniu orzeczenia.

Po otrzymaniu odmowy cudzoziemiec w Polsce ma dwa tygodnie na odwołanie się od decyzji. Termin rozpoczyna się od dnia otrzymania decyzji pocztą. W takim przypadku należy skoncentrować się na przyczynie odmowy w Karcie pobytu. Dlatego też, aby wnieść odwołanie, konieczne jest wyeliminowanie tego powodu. Powody odmowy co do zasady są różne i w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem byłoby skontaktowanie się z prawnikiem. Warto wiedzieć, że od odmowy otrzymania Karty Pobytu można się odwołać tylko raz.

  1. Złożenie dokumentów po odmowie.

Po otrzymaniu odmowy cudzoziemiec ma również możliwość ponownego złożenia dokumentów do Karty Pobytu w ciągu 14 dni bez opuszczania kraju. Nowe dokumenty należy przesłać ponownie w ciągu 14 dni. 15 dnia i później możesz otrzymać ponowną odmowę. Najważniejszą rzeczą przy ponownym składaniu jest złożenie podstawowych dokumentów (kopia paszportu i opłata), a następnie wszystkich dokumentów, które masz czas na zebranie.

 

Uzasadnienie prawne dla tej procedury

  • Artykuł 105 Ustawy o cudzoziemcach wskazuje, że z karty można korzystać, gdy cudzoziemiec przebywa legalnie w kraju. A zgodnie z prawem, po odmowie, zostanie znaleziony, ponieważ nie potrzeba 44 dni na urlop ani 14 dni na wniesienie odwołania.
  • Artykuł 99 Ustawy o cudzoziemcach wymienia powody, dla których nie zostaniesz uspokojony na karcie, a wśród nich najbardziej torbielowaty, najmądrzejszy, rewelacyjny rytuał – jestu obowciazany opach 299 lat na terenie terytorium RP ust. 6
  • Artykuł 299 Ustawy o cudzoziemcach przypomina, że ​​obowiązywać będzie obowiązywać terytorium RP w momencie wejścia w życie decyzji odmownej.
  • Artykuł 16 Kodeksu postępowania administracyjnego wyraźnie precyzuje, że decydujące działanie jest brane pod uwagę, i nazywa się to oprawą prawomocna, jeżeli nie wniesiono odwołania. Odwołanie, jak wiemy, należy złożyć w ciągu 14 dni. Ten nowy chodnik zostanie rozpatrzony, jeśli został nakarmiony nie później niż w dniu, w którym zapadła decyzja o odmowie, czyli w ciągu pierwszych 14 dni.

Na koniec pragniemy dodać, że w praktyce wielokrotne składanie dokumentów kończy się pozytywnymi decyzjami i otrzymaniem karty pobytu. Najważniejsze jest prawidłowe podejście do rozwiązania tego problemu.

Ponowne składanie dokumentów dla uzyskania karty pobytu


×

Zamówić rozmowę