Ponowny wjazd do Polski bez Karty Pobytu

Ponowny wjazd do Polski bez Karty Pobytu

Klienci pytają o ponowny wjazd do Polski bez Karty Pobytu. Poniżej odpowiadamy na zagadnienie.

Rozważmy następującą sytuację. Klienci, którzy byli wcześniej zatrudnieni w Polsce, ze względu na okoliczności (w tym przypadku wygaśnięcie wizy) musieli opuścić kraj i czasowo opuścić Polskę. Klienci przebywali w Polsce na podstawie zezwoleń na pracę i wiz. Również podczas pobytu w Polsce ubiegali się o zezwolenie na pobyt oraz o Kartę Pobytu (Karta Pobytu – dokument potwierdzający status cudzoziemca pozwalający na przebywanie w Polsce powyżej 90 dni). Klienci mają potrzebę wyjazdu i dlatego nie mogą czekać z uzyskaniem Pobytu na własną rękę. W związku z tym mają szereg pytań.

Czy zakładając, że decyzja w sprawie karty pobytu będzie pozytywna, można uzyskać informację z Urzędu Wojewódzkiego, poświadczoną przez Straż Graniczną, że decyzja w sprawie karty pobytu będzie pozytywna? Czy taka decyzja będzie wystarczająca przy przekraczaniu granicy Polski? Czy w przypadku pozytywnej decyzji możliwe jest uzyskanie zezwolenia na pobyt i karty pobytu podczas nieobecności w Polsce poprzez podpisanie notarialnego pełnomocnictwa do odbioru dla nich kart?

Odpowiedź brzmi: jedynym dokumentem urzędowym dla straży granicznej będzie karta pobytu. Sama decyzja nie uprawnia do przekroczenia granicy. Wynika to z przepisów prawa, które mówią, że to właśnie zezwolenie na pobyt i karta dają do tego prawo. Wojewoda nie jest w stanie wydać żadnego specjalnego dokumentu, który mógłby posłużyć do przekroczenia granicy. Strażnicy graniczni mają dostęp do bazy odwiedzających, w której znajdują się informacje o wydanym zezwoleniu na pobyt. Jedynym problemem są przepisy prawne, które wiążą prawo do przekroczenia granicy z kartą pobytu, a nie z decyzją.

UWAGA: Zdarzają się przypadki, że w praktyce straż graniczna często zezwala na wjazd w takich sytuacjach (po przedłożeniu samej decyzji). Potwierdza to wielu klientów, którzy wjechali do Polski bez karty pobytu. Zależy to jednak od dobrej woli funkcjonariuszy, którzy spotkają się z Tobą na granicy i w tym przypadku ryzyko, że możesz nie zostać wpuszczony na granicy jest możliwe i realne.

WAŻNE! Niestety nie istnieje pełnomocnictwo, które upoważnia do uzyskania Karty Pobytu – może to zrobić osobiście tylko cudzoziemiec, którego ta karta dotyczy.

Jeśli nadal masz pytania lub chciałbyś uzyskać dodatkowe porady w tym temacie, napisz do nas na adres office@progressholding.pl.×

Zamówić rozmowę