Poprawne opisywanie przelewów podatkowych

Poprawne opisywanie przelewów podatkowych

Jak wynika z sondaży coraz więcej przedsiębiorców ma problem z poprawnym opisywaniem przelewów podatkowych.

Problem, na który pragniemy zwrócić uwagę, się pojawił się wraz indywidualnymi mikrorachunkami do wpłat podatków PIT, CIT oraz VAT. Bardzo często przedsiębiorcy niepoprawnie opisują daną wpłatę lub tych opisów wręcz brakuje. Jedną z przyczyn jest korzystanie do tego celu przez wpłacających z przelewów ogólnych, zamiast dedykowanych – podatkowych. Przelewy ogólne nie posiadają specjalnych pól, w które wpisuje się numer identyfikacyjny podatnika, skróconą nazwę regulowanego podatku i okres, za jaki jest on wpłacany. Zdarzają się również pomyłki. Wszystko to powoduje niepotrzebne problemy zarówno dla Urzędu, jak i samego przedsiębiorcy.

Urząd Skarbowy apeluje, aby wykonywać przelewy dedykowane – podatkowe, a nie ogólne, i z poprawnym opisem. Można również wpłacać kwoty podatku za pomocą swojego konta w e-Urzędzie Skarbowym. Można się do niego zalogować na stronie www.podatki.gov.pl używając na przykład profilu zaufanego.

Istnieje szansa na to, że problem uda się, przynajmniej częściowo, rozwiązać także w inny sposób, ponieważ w e-Urzędzie Skarbowym ma być niedługo dostępna historia rozliczeń podatków PIT, VAT, PCC, podatku od spadków i darowizn oraz karty podatkowej. To umożliwi podatnikom wgląd, czy poprawnie rozliczyli swoje zobowiązania podatkowe.



×

Zamówić rozmowę