Praca w Niemczech i wiza Van der Elst

Wielu obcokrajowców, którzy przybywają w Polsce w celu znalezienia pracy, jest zainteresowanych następującym pytaniem – czy wiza Van der Elst potrzebna jest do podjęcia pracy w Niemczech w ramach oddelegowania (lub w innym kraju UE)? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie w niniejszym artykule.

Pomimo strefy Schengen wszystkie wizy krajowe dają zezwolenia na pracę tylko w kraju, który je wydał. Rozwój handlu pozwala jednak wykraczać poza granice państw, dlatego oficjalne zatrudnienie jest możliwe w uznanych międzynarodowych firmach posiadających oddziały w Polsce i Niemczech lub powiązanych ze sobą odpowiednimi umowami. Wszystkie firmy z UE, a także polskie firmy, które zatrudniły cudzoziemców, mogą wysyłać swoich pracowników do pracy w Niemczech. Ale w tym celu pracownik zagraniczny musi ubiegać się o wizę roboczą Van der Elst.

Proces zatrudnienia w takiej firmie dla obcokrajowca będzie wyglądał następująco:

 1. Pierwszym etapem jest zatrudnienie cudzoziemca w polskiej firmie mającej oddział w Niemczech (lub innym kraju UE) lub zawierającej umowę z niemiecką firmą na świadczenie usług.
 2. Drugi etap – uzyskanie wizy pracowniczej lub Kartę Polaka.
 3. Umówienie polskiego pracodawcy odnośnie podróży służbowej do Niemiec i zarejestrowanie pracownika w niemieckiej ambasadzie (ubieganie się o wizę Van der Elst).

Co to jest wiza Van der Elst? Jest to dokument, który należy uzyskać, aby pracować w jednym z krajów UE, bazując na wizie pracowniczej innego kraju UE wydanej obywatelowi państwa spoza UE.

Wiele międzynarodowych firm posiadających oddziały w Polsce lub Niemczech lub powiązanych ze sobą na podstawie odpowiednich umów, zezwala na wykonywanie pracy w Niemczech na podstawie umowy o pracę w Polsce. Należy zauważyć, że czas trwania takiej pracy będzie ograniczony.

Lista dokumentów, koszty i warunki uzyskania wizy Van der Elst:

 1. Wniosek – https://polen.diplo.de/blob/483250/f9342033f2933dc05da54151efe283db/visaantrag-de-en-data.pdf w 2 egzemplarzach, wypełniony w języku niemieckim.
 2. Dwie odpowiednie fotografie biometryczne.
 3. Paszport. Data jego ważności upływa po 6 miesiącach od zakończenia pracy w Niemczech.
 4. Zezwolenie na pracę typu A, wniosek o status cudzoziemca, zezwolenie na pobyt – oryginał i 2 kopie.
 5. Rejestracja w Polsce – potwierdzenie, że jest się już zarejestrowanym przez co najmniej 4 tygodnie – 2 kopie.
 6. Umowa między polską, a niemiecką firmą z tłumaczeniem na język niemiecki.
 7. Zaświadczenie od polskiej firmy, które zawiera informacje o: umowie o pracę, metodzie obliczania wynagrodzenia, dowodzie ubezpieczenia społecznego, termin rozpoczęcia i zakończenia usługi w Niemczech, miejsce świadczenia usługi oraz opis usługi.
 8. Umowa o pracę wskazująca na możliwość wyjazdu do pracy w Niemczech.
 9. Kopia KRS firmy pracodawcy.
 10. Wyciąg z niemieckiego rejestru handlowego (handelsregisterauzug) niemieckiej spółki.
 11. Ubezpieczenie zdrowotne z ZUS, czyli A1 – potwierdzające legalność pracy w tym kraju, oraz karta EKUZ (europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego).
 12. Wniosek o wizę Van der Elst jest akceptowany przez konsulat niemiecki w Warszawie.
 13. Wniosek należy złożyć w oryginale wraz z dwoma kopiami (w języku niemieckim).
 14. Wniosek składa osobiście pracownik, który zamierza uzyskać wizę.
 15. Opłata za rozpatrzenie wniosku wynosi 75 euro i jest płatna w PLN.
 16. Proces uzyskania wizy zajmuje 2-3 tygodnie.

Dodatkowe informacje:

 1. Aby złożyć wniosek, musisz umówić się na spotkanie w konsulacie niemieckim.
 2. Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt długoterminowy w UE mogą pracować w Niemczech przez okres do 3 miesięcy w ciągu roku bez wizy Van der Elst.

Podsumowując,  jeśli masz polską wizę pracowniczą lub zezwolenie na pobyt w Polsce, a firma zatrudniająca znajduje się w Polsce, możesz zostać wysłany w podróż służbową do Niemiec lub innego kraju UE, po uprzednim uzyskaniu specjalnej wizy Van der Elst w konsulacie kraju, do którego należy.

Praca w Niemczech i wiza Van der Elst


×

Zamówić rozmowę