Praca w Polsce bez wizy

Praca w Polsce bez wizy

Kilka krajów WNP ma ruch bezwizowy z państwami Schengen. Obejmują one:

 • Ukrainę
 • Mołdawię
 • Gruzję

Ruch bezwizowy pozwala obywatelom tych krajów na swobodne poruszanie się po krajach europejskich, ale co najważniejsze, umożliwia im także znalezienie pracy.

Polska od dawna udowadnia, że ​​jest jednym z najbardziej obiecujących krajów w poszukiwaniu pracy. Sprzyja temu stabilny rozwój polskiej gospodarki, rozwijający się rynek pracy oraz wzrost płac.

W tym artykule postaramy się przedstawić, jak można znaleźć pracę w Polsce bez wizy pracowniczej, mając jedynie paszport biometryczny.

 

Co musisz mieć posiadać

Aby pracować bezwizowo w Polsce, cudzoziemiec musi posiadać:

 1. Umowę międzypaństwowa o zniesieniu reżimu wizowego.
 2. Paszport biometryczny, niewykorzystane dni pobytu na innych wyjazdach (90 dni ze 180).
 3. Dokument uprawniający do zatrudnienia w Polsce.
 4. Dodatkowa lista dokumentów (może się nieznacznie różnić dla obywateli różnych krajów).

 

O jakie miejsca pracy możesz ubiegać się bez wizy

Możesz pracować bezwizowo w Polsce na dowolnym stanowisku. W Polsce istnieją trzy główne obszary wakatów:

 • Praca sezonowa w kierunku rolniczym. Nie wymaga to wysokich kwalifikacji pracowników, a znajomość języka nie jest tak ważna. Robotnicy zatrudniani są głównie do zbiorów, bezwizowy wystarczy na okres 90 dni w ciągu pół roku.
 • Prace budowlane. Zasadniczo jest to praca na budowach, w przedsiębiorstwach, handlu. Kwalifikacje i umiejętności pracowników mogą się różnić.
 • Praca na wizie wojewódzkiej. Zezwolenie wydawane jest na bardzo długi czas i umożliwia pracę w Polsce nawet do 3 lat, w wyniku czego ruch bezwizowy (90 dni w pół roku) jest rzadko używany. Stosuje się go głównie tylko w przypadku późniejszej legalizacji. W przypadku tych zawodów z reguły wymagany jest określony poziom kwalifikacji.

 

Na jaką pensję możesz liczyć

Wynagrodzenie pracowników pracujących bezwizowo będzie zależeć od zajmowanego stanowiska, ilości wykonywanej pracy, poziomu kwalifikacji i umiejętności pracownika. Przypomnijmy, że płaca minimalna w Polsce to 2800 zł miesięcznie i 18,30 zł za godzinę, średnia pensja w 2020 roku wyniosła w Polsce ok. 5400 zł. Wszystko podane razem z podatkiem i ubezpieczeniem społecznym. Dlatego wypłata na rękę jest mniejsza.

Najwyżej opłacana jest branża informatyczna ze średnią pensją 8300 zł.

Następnie są sektory administracji, hotelarstwa, gastronomii i logistyki. W nich poziom wynagrodzenia może wahać się od 3500 do 4500 zł.

Za obszar najniżej opłacany w praktyce uważa się rolnictwo. Ale w tym przypadku nie należy zapominać o ustawowym minimum – 2800 zł miesięcznie i 18,30 zł za godzinę.

 

Praca bez wizy bez dodatkowych zezwoleń

Do pracy w Polsce nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty dla następujących kategorii obywateli:

 • Posiadacze Kart Polaka. W takim przypadku wymagane jest jedynie zawarcie umowy o pracę.
 • Obywatele, którzy mają status „przebywających z daleka” i „długoterminowego rezydenta UE”
 • Osoby przebywające w Polsce w statusie „łączenia rodzin”
 • Studenci i absolwenci studiów stacjonarnych
 • Uchodźcy pod ochroną państwa

 

Instrukcje dla osób chcących przyjechać do Polski bez wizy

Sugerujemy zapoznanie się z instrukcją krok po kroku, jak najlepiej wjechać i znaleźć pracę w Polsce bez wizy:

 1. Wjazd do Polski i późniejsze poszukiwanie pracy lub poszukiwanie zdalne z późniejszym wjazdem. Pracy możesz szukać za pośrednictwem mediów drukowanych lub elektronicznych, a także za pośrednictwem agencji rekrutacyjnych. Na tym etapie ważne jest, aby znaleźć pracodawcę działającego w dobrej wierze i wynegocjować wszystkie warunki zatrudnienia.
 2. Uzyskanie zezwolenia na pracę. Drugi etap poprzedza pierwszy, w którym pracownik uzgadnia z pracodawcą formę zezwolenia, ponieważ: proces wszczęcia egzekucji dokumentów jest wykonywany przez pracodawcę, a pracownik otrzymuje gotowy dokument.
 3. Gromadzenie dokumentów do pracy w ruchu bezwizowym i przekraczaniu granicy. Główne dokumenty to paszport biometryczny, oryginał pozwolenia na pracę oraz ubezpieczenie TCD.
 4. Wyjazd i wjazd. Aby nie znaleźć się w niewygodnej pozycji na przejściu granicznym, należy wcześniej sprawdzić możliwość swobodnego wyjazdu z kraju zamieszkania (na przykład brak długów, brak naruszeń itp.).
 5. Podpisanie umowy o pracę z pracodawcą, rejestracja w ZUS. To jest ostateczny proces zatrudnienia.

 

Jak zostać w Polsce bez wizy po 90 dniach

Jeżeli cudzoziemiec wjechał do Polski i przepracował trzy miesiące na warunkach sanitarnych i chce dalej pracować w tym samym miejscu, to zgodnie z obowiązującymi przepisami ma prawo do wydania zezwolenia wojewódzkiego lub karty pobytu. Trzeba pamiętać, że przetwarzanie tych dokumentów zajmuje dużo czasu, ale prawo w Polsce od 2018 roku pozwala zostać i pracować w oczekiwaniu na decyzję. Oczywiście jeśli pracownik pozostaje w tym samym miejscu, na tym samym stanowisku i na tych samych warunkach.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami na office@progressholding.pl

Praca w Polsce bez wizy


×

Zamówić rozmowę