Praca w Polsce dla obcokrajowców spoza Unii Europejskiej

Większość osiedlających się w Polsce migrantów to obywatele Ukrainy, Białorusi, Chin i Wietnamu (dane ze stycznia 2020). Akceptacja podejmowania pracy w Polsce przez obcokrajowców systematycznie rośnie, a co za tym idzie zapotrzebowanie na pracowników zza granicy.

Zatrudnianie obcokrajowców w Polsce jest zdecydowanie największe wśród miast powyżej 500 tys. mieszkańców (21%). Dominują tu studenci oraz kadra kierownicza i specjaliści o wyższym wykształceniu.Większość obywateli Polski, wg ankiet, zauważa pozytywny wpływ pracy obcokrajowców spoza UE na polską gospodarkę. Obecnie 74% Polaków uważa, że sytuacja ta jest dla naszego kraju korzystna.

Jakiej pracy najczęściej podejmują się obcokrajowcy w Polsce? Obcokrajowcy najczęściej wybierają zawody, z którymi nie wiążą się wysokie kwalifikacje, niemniej zaczyna się to zmieniać. Do najczęściej wybieranych zawodów należą pracownicy produkcji, szwaczki, obsługa hotelowa, kasjerki i kasjerzy w supermarketach lub mechanicy. Branża transportowa jest również częstym wyborem, podobnie jak gastronomia. Nie brakuje także zainteresowanych pracą związaną z budownictwem, tutaj pracy poszukuje aż 22% wszystkich obcokrajowców. W oparciu o najnowsze statystyki najwięcej ofert pracy oferuje stanowiska takie jak: kucharz, murarz, tynkarz, pielęgniarka, położna, betoniarz, brukarz, spawacz, piekarz, lekarz, kierowca samochodów ciężarowych oraz mechanik. Częstym jest niestety, że obcokrajowcy pracują poniżej swoich kwalifikacji. Główną przyczyną jest tu nieznajomość języka polskiego.

Zgodnie z podwyżką płac na rok 2020 minimalne wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę wynosi 2600 PLN brutto tj. 1920 netto, a minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych wynosi 17 PLN brutto. Tyle powinien zarabiać każdy obcokrajowiec, według powszechnie obowiązujących w Polsce stawek.

Według danych najlepiej wynagradzani są obcokrajowcy, którzy pracują w branży związanej z produkcją samochodów – średnio 2500 PLN netto tj. 3 421,90 PLN brutto. Ze statystyk wynika, że obcokrajowców w tylko 15% wszystkich pracowników ze wspomnianych Państw zarabia w Polsce powyżej 3500 PLN brutto miesięcznie.

Jak uzyskać zezwolenie na pracę:

Procedura uproszczona: Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

  1. Tą procedurę można stosować w przypadku obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy
  2. Upoważnia cudzoziemca do pracy w przeciągu 6 miesięcy w okresie kolejnych 12 miesięcy. Po upływie 12-miesięcznego okresu można ponownie złożyć oświadczenie obejmujące kolejne 12 miesięcy.
  3. Czas oczekiwania na decyzję – zazwyczaj 7 dni, w indywidualnych przypadkach do 30 dni
  4. Koszt – 30 zł.

Procedura standardowa: Zezwolenie typu A lub typu B na wykonywanie przez cudzoziemca pracy na terytorium Polski

  1. Tego typu zezwolenie jest wydawane dla obywateli państw, które nie należą do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  2. Zezwolenie typ A – dla cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski, na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba, miejsce zamieszkania lub oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski.

Zezwolenie typ B – dla członków zarządu.

  1. Zezwolenie typ A wydawane jest na okres max. 3 lata. Zezwolenie typ B jest wydawane na okres 3 lub 5 lat.
  2. Czas oczekiwania na decyzję 2 – 3 miesiące
  3. Koszt – 100 zł.
Praca w Polsce dla obcokrajowców spoza Unii Europejskiej


×

Zamówić rozmowę