Praca zdalna a opodatkowanie dochodów cudzoziemców w Polsce

Praca zdalna a opodatkowanie dochodów cudzoziemców w Polsce

Praca zdalna a opodatkowanie dochodów cudzoziemców w Polsce

Jak wygląda opodatkowanie w Polsce, jeśli pracuje się zdalnie?  To pytanie często zadają sobie obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do Polski do pracy. Pytanie dotyczy pracy zdalnej i opodatkowania dochodów podczas pracy w firmie zlokalizowanej za granicą. Dotyczy to głównie freelancerów lub firm działających w sektorze IT. Przyjrzyjmy się przykładowi.

Mamy firmę informatyczną na Ukrainie i ich pracownicy po 24 lutego przenieśli się do Polski i dalej pracują jako firma ukraińska świadcząca usługi dla firm w UE i innych krajach. Firma płaci również podatki na Ukrainie. Jak płacić podatki od dochodów otrzymanych od zagranicznego kontrahenta (klienta lub pracodawcy) zdalnie?

W celu odpowiedzi na Pana pytanie należy sięgnąć do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Art.3 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zobowiązania podatkowe

  1. Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów (zysków) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

1 а. Za rezydenta w Polsce uważa się osobę fizyczną, która:

  • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

2а. Osoby fizyczne, jeżeli nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko w zakresie dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Zatem cudzoziemiec osiągający dochody, niezależnie od tego, czy ma stałe miejsce zamieszkania w Polsce (rezydent podatkowy), czy też przebywa w kraju czasowo, jest zobowiązany do zapłaty podatku od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W naszym przykładzie miejscem pracy będzie miejsce, w którym znajduje się osoba fizyczna wykonująca pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie. Tak też traktują tę kwestię polskie organy podatkowe.

Dla pracujących Ukraińców przebywanie w Polsce dłużej niż 183 dni oznacza, że w tym przypadku nabywają oni status rezydenta podatkowego, a więc muszą płacić podatek dochodowy od otrzymanego wynagrodzenia, gdyż przepisy nie uwzględniają przyczyny przebywania na terytorium RP, nawet jeśli jest ona przymusowa i związana z działalnością wojskową.

W razie jakichkolwiek dalszych pytań proszę pisać na adres office@progressholding.pl.×

Zamówić rozmowę